Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SAOPĆENJE ZA JAVNOST: NISKE TEMPERATURE

  • Datum: 14 Januara, 2019

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), preporučuje poslodavcima da, usljed
vremenskih neprilika izazvanih snježnim padavinama i niskim temperaturama na
teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će
spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, na način da radnicima
skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava. Također,
daje se preporuka poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova
na otvorenom, ukoliko proces rada dozvoljava primjenu navedene mjere. Pored
toga, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih
neprilika radnicima omoguće korištenje odsustva u skladu sa zakonom,
kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Ukoliko
je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće
primjeniti mjeru skraćivanja radnog vremena ili prekida obavljanja poslova na
otvorenom, ovo ministarstvo daje preporuku da poslodavci za vrijeme trajanja
navedenih vremenskih neprilika, u zavisnosti od vrste rada i radnog mjesta
radnika, poduzmu potrebne aktivnosti na osiguranju sigurnosti i zdravlja
radnika, posebno u smislu adekvatne zaštitne opreme i adekvatnog odijevanja
radnika.

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST: NISKE TEMPERATURE

0 Komentari