Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

01. I 02. JANUAR NERADNI DANI

  • Datum: 27 Decembra, 2018

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj:
6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i
primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno
Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj:
13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Nova godina praznik i
da se obilježava dva dana,  1. i  2. januara/siječnja.

Shodno navedenom, obavještavamo javnost da su neradni dani
u Federaciji Bosne i Hercegovine utorak 1. januar/siječanj i srijeda 2.
januar/siječanj 2019. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i
druge pravne osobe ne rade.

01. I 02. JANUAR NERADNI DANI

0 Komentari