Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA SOS DJEČIJIM SELIMA BIH

  • On 21 Decembra, 2018

Danas su u prostorijama Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar rada
i socijalne politike Vesko Drljača i direktor SOS Dječijih sela Bosne i Hercegovine,
Amir Omanović potpisali Protokol o saradnji između Ministarstva i SOS Dječijih
sela BiH.

Tim povodom ministar Drljača je rekao da mu je izuzetno
drago što je potpisivanjem ovoga dokumenta konkretizovano ono na čemu Ministarstvo
i SOS Dječija sela BiH rade već duži vremenski period.

“Cilj Protokola o saradnji je ostvarenje zajedničkih
strateških ciljeva u oblasti podrške djeci iz porodica pod rizikom od
razdvajanja i djeci/mladima kojima je potrebna alternativna briga, kao i u
oblasti jačanja kapaciteta profesionalaca u sistemu socijalne zaštite. Postizanje
navedenih strateških ciljeva će se realizovati kroz zajedničko osmišljavanje i
provođenje projekata, čiji će nosilac biti Organizacija SOS
KINDERDORF-International Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, SOS Dječija sela
BiH, kao i kroz podršku ove Organizacije Federalnom ministarstvu rada i
socijalne politike u kreiranju zakonskih rješenja te uspostavljanju i
provođenju profesionalnih standarda u oblasti podrške djeci i porodicama”,
kazao je Drljača.

Direktor SOS Dječijih sela Bosne i Hercegovine,
Amir Omanović je iskazao veliku zahvalnost Federalnom ministarstvu rada i
socijalne politike, a posebno ministru Drljači na prepoznavanju pozitivnih
rezultata rada i ukazanom povjerenju SOS Dječijim selima BiH što je
posvjedočilo i današnje potpisivanje Protokola o saradnji.

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA SOS DJEČIJIM SELIMA BIH

0 Komentari