Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

25. i 26. NOVEMBAR – NERADNI DAN

  • On 16 Novembra, 2018

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
obavještava javnost da je Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti
Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95), propisano da
je 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine državni praznik i da je to
neradni dan. S obzirom da 25. novembar ove godine pada u nedjelju, a imajući u
vidu značaj Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, te da je riječ o jubilarnoj, 75.
godišnjici ovog historijski važnog događaja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
je na svojoj sjednici održanoj 15.11.2018. godine, donijela Odluku o
proglašenju 26. novembra 2018. godine, neradnim danom u Federaciji Bosne i
Hercegovine.

S tim u vezi, a povodom obilježavanja Dana
državnosti Bosne i Hercegovine, nedjelja 25. i ponedjeljak 26. novembar 2018.
godine, su neradni dani, te na ove dane državni organi, preduzeća i druga
pravna lica neće raditi.

25. i 26. NOVEMBAR – NERADNI DAN

0 Komentari