Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMJEVANJU

  • On 14 Septembra, 2018

Danas su zamjenik premijera Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine i ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača i direktor njemačke
humanitarne organizacije ASB, Elmir Bojadžić u prostorijama Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike potpisali Memorandum o razumijevanju
između ministarstva i njemačke humanitarne organizacije ASB, kojim su
definirana prava i obaveze vezana za realizaciju projekta „ Inicijativa za
socijalnu dimenziju europskih integracija“, koji ASB realizira na području cijele
regije zapadnog Balkana.

Projekat je usmjeren na stručno i materijalno ojačavanje
centara za socijalni rad kao ključnih karika socijalne infrastrukture. U Federacij
Bosne i Hercegovine projektom će biti obuhvaćeno sedam centara po izboru
federalnih i kantonalnih resornih institucija, a prednost će imati centri za
socijalni rad iz siromašnijih općina sa područja cijele Federacije Bosne i
Hercegovine.

 

Prilikom potpisivanja ministar Drljača je istakao da se
radi o jako značajnoj saradnji te da samo potpisivanje Memoranduma predstavlja
način da se iskaže dobra volja i senzibilitet za rješavanje problema u centrima
za socijalni rad koji rade u otežanim uslovima.

ASB je organizacija sa dugom tradicijom i iskustvom
djelovanja na ovim prostorima, a kroz svoje projekte do sada je u regiju
investirala više od stotinu miliona eura, pa se s pravom mnogo očekuje i od navedenog
projekta.

 

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMJEVANJU

0 Komentari