Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PRIJEM ZA PREDSTAVNIKE UDRUŽENJA PENZIONERA IZ MOSTARA

  • On 18 Juna, 2018

U prostorijama
Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike, upriličen je prijem za
predstavnike Saveza županijskih udruga umirovljenika/penzionera u Federaciji
BiH iz Mostara, na kojem se između ostalog, još jednom potvrdila
opredijeljenost prema zajedničkom radu i saradnji ministarstva i predstavnika
ovog značajnog udruženja i bitnog partnera. Ocijenjeno je da samo koordinirano
djelovanje može da dovede do realizacije zajedničkih ciljeva i poboljšanja
položaja umirovljenika/penzionera.

Predsjednik
Saveza županijskih udruga umirovljenika/penzionera u Federaciji BiH gosp. Ivo
Kožul je posebno istakao da po prvi puta ima otvorenu i potpunu saradnju sa
aktualnim ministrom Veskom Drljačom, što je svakako doprinjelo i značajnim
pozitivnim pomacima u penzijskom sistemu Federacije BiH.

U tom smislu,
predstavnici Saveza su za izuzetan doprinos u poboljšanju penzijskog sistema,
materijalnog položaja umirovljenika/penzionera u Federaciji BiH, a posebno
donošenju reformskog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je
praktično i stvorio pretpostavke za navedeno, ministru Vesku Drljači, pomoćniku
ministra za oblast PIO Kenanu Spahiću te direktoru Federalnog zavoda PIO Zijadu
Krniću dodijelili pismenu Zahvalnicu.

PRIJEM ZA PREDSTAVNIKE UDRUŽENJA PENZIONERA IZ MOSTARA

0 Komentari