Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DRLJAČA: VELIKI POMACI U OBLASTI HRANITELJSTVA

  • On 8 Decembra, 2017

 

Federalno ministarstvo rada
i socijalne politike, danas je u saradnji sa SOS Dječijim selima BiH, uz
podršku UNICEF BiH i Evropske Unije organiziralo konferenciju na temu Podrška
sistemu razvoja hraniteljstva u Federaciji BiH, a u skladu sa obavezama koje
proizilaze iz Zakona o hraniteljstvu u FBiH.

U svom obraćanju, zamjenik premijera i ministar rada i
socijalne politike Vesko Drljača istakao je da je u okviru reformi iz oblasti
hraniteljstva Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ostvarilo velike
pomake kroz donošenje Zakona o hraniteljstvu, kojim se želi unaprijediti
navedana oblast, te izjednačiti uslovi smještaja i naknada na teritoriji cijele
Federacije BiH.

Također, istaknuto je da je u sklopu reformskog
djelovanja u oblasti socijalne zaštite jedan od pravaca i jačanje alternativnih
oblika zbrinjavanja, s posebnim fokusom na djecu i transformaciju ustanova koje
se bave njihovim zbrinjavanjem. Kao što je već više puta naglašeno, postojeće
stanje u oblasti hraniteljstva u Federacije BiH karakterizira neharmoniziran,
nepotpun i nedovoljno osnažen sistem socijalnog zbrinjavanja najranjivijih
kategorija stanovništva, prije svega djece ali i odraslih bez porodičnog
staranja, koji nije usklađen sa međunarodnim standardima i potrebama
hranjenika. Ovakvo stanje ukazuje na neophodnost harmonizovanja i usklađivanja pravnog
okvira i praksi s međunarodnim standardima.

 

Ministar Drljača je rekao, da
podstičući razvoj hraniteljstva u Federaciji BiH želi se unaprijediti i
hramonizirati sistem hraniteljstva, kao i osigurati održiva tranzicija sa
institucionalnog  načina zbrinjavanja na
vaninstitucionalno zbrinjavnje, unaprijediti kadrovske, finansijsko materijalne
kapacitete centara za socijalni rad kako bi u konačnici uspostavili uspješan
mehanizam za praćenje i koordinaciju aktivnosti u oblasti hraniteljstva na
području Federacije BiH.

Na kraju, izraženo je zadovoljstvo što jedinstveni
model edukacije iz oblasti hraniteljstva, koji Zakon o hraniteljstvu u FBiH
jasno nalaže, sadrži skup znanja, vještina, resursa za informiranje i
obrazovanje hranitelja odnosno što je to model koji služi u svrhu razvoja i
podrške hraniteljskim porodicama.

MINISTAR DRLJAČA: VELIKI POMACI U OBLASTI HRANITELJSTVA

0 Komentari