Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

KONFERENCIJA “ULOGA ORGANIZACIJA SLIJEPIH U IMPLEMENTACIJI KONVENCIJE O PRAVIMA OSI U BIH”

  • Datum: 24 Novembra, 2017

 

Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne
politike, Vesko Drljača jučer je u Sarajevu otvorio Konferenciju na temu ”Uloga
organizacija slijepih u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa
invaliditetom u BiH, stanje i izazovi”.

Osim predstavnika organizacija slijepih iz Federacije Bosne
i Hercegovine učešće u istoj uzeli su i predstavnci Saveza slijepih Švedske,
MyRighta u BiH, Republike Srpske, Crne Gore, kao i članovi Udruženja slijepih
Kantona Sarajevo.

Ministar Drljača rekao je da je nakon isteka
implementacijskog  perioda prvog provedbenog
dokumenta (Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u
Federaciji BiH) koji je donesen za vremensko razdoblje 2011. – 2015.  godina, Vlada Federacije BiH je na prijedlog
Federalnog ministarstva rada i socijalne politike usvojila novi strateški
dokument (Strategiju za
unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i
Hercegovine) čiji implemtacijski period je 2016.-2021. godina.

Također, u svom obraćanju Drljača se osvrnuo i na
finanasiranje organizacija osoba s invaliditetom, te je u tom smislu istaknuta
činjenica da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike svake godine iz
budžeta Federacije BiH osigurava sredstva za osnovno funkcionisanje petnaest
organizacija osoba s invaliditetom, koje su uz saglasnost ministarstva registrovane
na nivou Federacije BiH.  Međutim,
navedeno predstavlja privremeno rješenje, te se pitanje finansiranja
organizacija osoba s invaliditetom, kao i pitanje registrovanja i
reprezentativnosti treba urediti zakonom.  U vezi sa naprijed navedenim Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike je pokrenulo aktivnosti u tom pravcu,
pripremljen je tekst Prednacrta zakona, i u toku je proces usaglašavanja sa
kantonima.

Na kraju obraćanja je rečeno kako Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike, kada je riječ o osobama sa invaliditetom, kao jedna
od više grupa građana za koju ima odgovornost, nosi  posebnu percepciju i odnos, a to je sigurno i
rezultat dobre saradnje i partnerstva sa organizacijama osoba sa invaliditetom.

Ova Konferencija se organizuje u okviru realizacije
projekta “Razvoj organizacija slijepih u F BiH 2015-2017.godina”, koji
finansira SIDA preko MyRighta , u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske (
SRF).

KONFERENCIJA “ULOGA ORGANIZACIJA SLIJEPIH U IMPLEMENTACIJI KONVENCIJE O PRAVIMA OSI U BIH”

0 Komentari