Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

STRATEGIJA 2016-2021 NA NOVI NAČIN UREÐUJE STATUS OSOBA SA INVALIDITETOM

  • On 28 Aprila, 2017

 

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača istakao je da je Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine značajan strateški dokument koji na sasvim novi način uređuje pravni status i položaj osoba sa invaliditetom, kao i institucija nadležnih da provode aktivnosti i zaštite, te brinu o ovoj kategoriji stanovništva.
 
Prezentaciju ovog dokumenta organizirali su danas u Sarajevu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji s Fondom Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF).


 
Ministar Drljača je podsjetio da je Federalna vlada novu Strategiju za period 2016 – 2021 usvojila u decembru prošle godine, obzirom na to da je period provedbe prethodnog strateškog dokumenta za oblast invalidnosti u FBiH istekao krajem 2015. godine.
 
Naglasio je da je cilj Strategije da svako ministarstvo koje učestvuje u ovom procesu provođenja aktivnosti odvoji određena budžetska sredstva i da u svojim ingerencijama provedu aktivnosti potrebne za adekvatno uređenje položaja i statusa ovih osoba, s ciljem usklađivanja aktivnosti i obaveza FBiH i BiH s međunarodnim standardima i principima.
 
Federalni ministar je kazao da postoje brojne institucije, kao što su ministarstvo zdravstva, obrazovanja, prostornog uređenja, rada i socijalne politike, kao i mnoge druge, koje su u obavezi da to urade, dodajući da je potrebno zajednički ukloniti određene mentalne, fizičke i tehničke barijere kako bi status ove kategorije osoba bio usklađen s međunarodnim standardima.
 
Drljača je najavio još tri prezentacije u različitim kantonima i završnu u Parlamentarnoj skupštini BiH, jer i nosiocima zakonodavnih aktivnosti žele predstaviti šta su poduzeli do sada, te ono što će učiniti.
 
Zamjenica glavne predstavnice UNICEF-a Anna Riatti pohvalila je multisektoralni pristup primijenjen prilikom razvoja Strategije, a koji je rezultirao sveobuhvatnim setom prioriteta, ciljeva i aktivnosti u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite.


 
Riatti je također precizirala da je cilj Strategije rješavanje trenutnih barijera u vezi sa zakonodavstvom i pristupa uslugama koje još postoje u pogledu zaposlenja osoba sa invaliditetom, kao i koordinacija svih izazova koji još sprečavaju potpunu njihovu uključenost u društvo.
 
Istakla je da u UNICEF-u ovu strategiju navodi kao uspješan primjer međusektorske saradnje i federalnom ministru čestitala na snažnom opredjeljenju i vodstvu u pogledu njenog razvoja.

STRATEGIJA 2016-2021 NA NOVI NAČIN UREÐUJE STATUS OSOBA SA INVALIDITETOM

0 Komentari