Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DRLJAČA SA PREDSTAVNICIMA SVJETSKE BANKE

  • Datum: 14 Februara, 2017

 

Federalni ministar rada i socijalne politike
Vesko Drljača susreo se jučer sa direktoricom Ureda Svjetske banke u Sarajevu
Tatianom Proskuryakova i njenim timom u prostorijama ministarstva.

Razgovarali su o predstojećem projektu Svjetske
banke „Projekat podrške zapošljavanja u Bosni i Hercegovini „ koji je dogovoren
tokom 2016, i koji će se implementirati u periodu od 2017. do 2021. godina.
Banka je za ovaj projekat odobrila kredit Bosni i Hercegovini u visini od 50
miliona EUR. Projekat ima dva konkretna cilja, a to su povećanje formalne
zaposlenosti u privatnom sektoru putem različitih programa za različite
kategorije nezaposlenih i unapređenje usluga posredovanja u zapošljavanju koje
pružaju službe za zapošljavanje nezaposlenim osobama i poslodavcima. Planirano
je zaposliti više od 37000 ljudi u Bosni i Hercegovini.

Kad je u
pitanju Federacija Bosne u Hercegovine, planirano je zaposliti oko 21.000 osoba
sa biroa tokom perioda od 4 godine, iz kategorije mladih (15-30 godina) i teško
zapošljivih.  Programi za koje će se pružiti podrška uključuju
subvencioniranje plata, obuku uz rad kao i samozapošljavanje osoba koje
planiraju pokrenuti male biznise. Svi programi će biti predmet revidiranja shodno
godišnjim rezultatima zapošljavanja. Također, svi sektori privrede će biti
uključeni u ovaj projekat.

Što se tiče
komponente unapređenja usluga službi za zapošljavanje, ovdje će fokus biti na
jačanju IT sistema sa ciljem omogućavanja razmjene podataka između službi i
drugih institucija, pružanje online usluga, uvođenje monitoringa učinka biroa
za zapošljavanje, profiliranje svih nezaposlenih osoba prijavljenih na
birou…itd.

Ovaj
projekt će, kao i dosadašnje, direktno sprovoditi Federalni zavod za zapošljavanje
u saradnji s kantonalnim službama, dok će Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike vršiti nadzor i davati smjernice o dizajnu programa.

Shodno dogovorenim koracima, tehnički dio
projekta bi se trebao početi implementirati već u proljeće 2017. godine.

 

MINISTAR DRLJAČA SA PREDSTAVNICIMA SVJETSKE BANKE

0 Komentari