Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PREPORUKA POSLODAVCIMA

  • Datum: 9 Januara, 2017

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), preporučuje poslodavcima da, usljed
vremenskih neprilika izazvanih niskim temperaturama na teritoriji Federacije
Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere
zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika,
na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada
dozvoljava. Također, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja
navedenih vremenskih neprilika radnicima omoguće korištenje odsustva sa rada u
skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Ukoliko je proces rada kod
poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti mjeru
skraćivanja radnog vremena, ovo ministarstvo daje preporuku da poslodavci za
vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika, u zavisnosti od vrste rada i
radnog mjesta radnika, poduzmu potrebne aktivnosti na osiguranju sigurnosti i
zdravlja radnika.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PREPORUKA POSLODAVCIMA

0 Komentari