Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DRLJAČA PRIMIO DELEGACIJU MMF-a

  • Datum: 27 Septembra, 2016

Federalni ministar rada i socijalne politike i zamjenik
premijera Vlade Federacije BiH, Vesko Drljača, zajedno sa saradnicima, primio je
delegaciju Misije Međunarodnog Monetarnog Fonda, na čelu sa šefom Misije
Nadeenom Ilahijem.

Razgovaralo se o reformi penzionog sistema, radnog
zakonodavstva, reformi u oblasti civilnih invalidnina i civilnih žrtava rata,
kao i o novom zakonu o državnoj službi.
 

Istaknuto je kako reforma penzionog sistema obuhvaća set
propisa koje je potrebno donijeti, Zakon o PIO, Zakon o uvezivanju radnog
staža, Zakon o dobrovoljnom osiguranju, izmjene i dopune propisa kojima se
regulišu oblasti  poreza i doprinosa, te
mjere i aktivnosti u cilju stabilizacije PIO.

 

Ukazana je potreba i uspostava jedinstvenog Registra
korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, na nivou
Federacije BiH, uključujući baze podataka, koje se vode pri Ministarstvu rada i
socijalne politike i Ministarstvu za boračka pitanja, te na lokalnim nivoima
vlasti, što bi u konačnici imalo utjecaja u preciznijem formiranju Budžeta, a
samim tim bi se mogli utvrditi bespravni korisnici istih socijalnih davanja.
Stoga  je potrebno isti zakon sto prije
dostaviti u parlamentarnu proceduru.
 

Razgovarano je o aktivnostima na reformi radnog
zakonodavstva, što uključuje Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o
štrajku, Zakon o Ekonomsko-socijalnom vijeću, Zakon  o izmjeni i dopuni Zakona u posredovanju i
zapošljavanju, kao i mjerama koje se odnose na stvaranje pravno-tehničkog
okvira za oblast zapošljavanja.

 

Bilo je riječi  o Zakonu o državnoj službi, kao i o mjerama i
aktivnostima koje Ministarstvo čini u realizaciji istoga. Na kraju je
konstatirano, da je saradnja Ministarstva sa Misijom Međunarodnog Monetarnog
Fonda otvorena i konstruktivna u svrhu stabilizacije stanja po navedenim
oblastima.
MINISTAR DRLJAČA PRIMIO DELEGACIJU MMF-a

0 Komentari