Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

1. mart/ožujak neradni dan

  • Datum: 29 Februara, 2016

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava
građane FBiH da je Zakonom o proglašenju 1. marta/ožujka Danom nezavisnosti
Bosne i Hercegovine utvrđeno da je 1. mart/ožujak Dan nezavisnosti Bosne i
Hercegovine. Na taj dan poslodavci, ustanove, organi uprave kao i druge pravne
osobe ne rade.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. mart/ožujak obilježava
se jedan dan i to na dan samog praznika.

1. mart/ožujak neradni dan

0 Komentari