Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PREPORUKE SPIS KONFERENCIJE

  • On 7 Maja, 2015

Program “Jačanje sistema
socijalne zaštite i inkluzije” (SPIS) bio je multidisciplinarni program kojim
su se podržavali predpristupni napori BiH na jačanju mehanizama i sistema za
socijalnu zaštitu, socijalnu inkluziju i zaštitu dječjih prava. Projekt SPIS
provodili su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (koje je
predsjedalo Upravnim odborom Projekta na državnoj razini), Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo rada i socijalne
politike Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravlja i socijalne
zaštite Republike Srpske, Vlada Brčko Distrikta i Direkcija za ekonomsko
planiranje BiH, a uz financijsku podršku Europske Unije u Bosni i Hercegovini i
uz odgovarajuće financijsko sudjelovanje UNICEF-a BiH, koji je pružao i
tehničku podršku.  

Projekt se implementirao kroz
četiri faze u razdoblju od 2009. do 2015. godine u okviru kojega su ostvarene
značajne promjene u vladinim politikama i pristupima sveukupnoj društvenoj
zaštiti i inkluziji djece u BiH.

27. januara 2015. godine održana
je završna konferencija “Naučene lekcije u implementaciji integrativnog modela
socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini – primjeri sa lokalnih
nivoa“  sa koje su proizašle i Preporuke
koje su usvojene i podržane od  partnera
na nivou Federacije:  Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva i
Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Preporuke SPIS konferencije 

 

PREPORUKE SPIS KONFERENCIJE

0 Komentari