Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV ZA MEDIJE – KONFERENCIJA O REFORMAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE DJECE

  • Datum: 7 Oktobra, 2014

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na konferenciju o
reformama u oblasti socijalne zaštite djece koje provodi Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike uz podršku UNICEF-a i u saradnji sa organizacijama
SOS Dječija sela BiH, Save the Children i Hope and Homes for Children, a koja
će se održati u srijedu, 8. oktobra
2014. godine sa početkom u 09:00 sati u Hotelu Radon Plaza
, Sarajevo.

Reforma koja se provodi u proteklih nekoliko godina u
oblasti institucionalnog zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja u fokusu ima
razvijanje alternativnih oblika zbrinjavanja, odnosno porodičnog modela zbrinjavanja
djece bez roditeljskog staranja, kao i donošenje strateških dokumenata iz ove
oblasti kao što su: Strategija deinstitucionalizacije, Dokument politike
zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u
FBiH 2006 – 2016, Akcioni plan za provedbu politike, te dokument Javna politika
o razvoju hraniteljstva u FBiH.

Vjekoslav Čamber, ministar Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike će u uvodnom obraćanju govoriti o značaju Procesa
de-institucionalizacije u FBiH za djecu i porodice. Dnevni red konferencije se
nalazi u prilogu ovog poziva.

Ljubazno molimo
predstavnike Vaše medijske kuće da potvrde dolazak na konferenciju putem
telefona: 061 244 486 ili na e-mail: edmira.ascic@gmail.com

Poziv za medije_Konferencija o reformama u oblasti socijalne zastite.docx 

DNEVNI RED.docx 

POZIV ZA MEDIJE – KONFERENCIJA O REFORMAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE DJECE

0 Komentari