Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Predstavnici BBRZ Austrija u posjeti Ministarstvu

  • On 30 Septembra, 2014

 

Federalni ministar
rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber primio je u posjetu predstavnike
europske organizacije za prekvalifikaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom, BBRZ Austrija, na čelu s direktorom Othmarom Friedlom,  partnerske organizacije ProREHA .

Razgovaralo se o
budućoj aktivnoj suradnji između BBRZ Austrija i ProREHA-e, profesionalnoj
organizaciji koja aktivno djeluje u oblasti socijalnih politika i zapošljavanja
osoba s invaliditetom. Naime, u protekloj godini intenzivirani su procesi koji
će zasigurno doprinijeti razvoju programa profesionalne rehabilitacije u
Federaciji BiH. Također je definiran i program obuke stručnog osoblja, koje će
biti angažirano u organizaciji.

Prijašnjim potpisivanjem
ugovora o suradnji između Federacije BiH i BBRZ-a kao najveće organizacije za
prekvalifikaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Austriji, iskazan je
veliki interes da svojim resursima u Federaciji BIH u cilju sistemskog razvoja
i promicanja profesionalnog osposobljavanja, rehabilitacije i zapošljavanja
osoba s invaliditetom. Austrijski partneri će pomoći Federaciji da u pružanju
pomoći za realizaciju prioritetnih projekata vezanih za pretkvalifikaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom i teško zapošljivih osoba.

U listopadu je
najavljena  posjeta predstavnika
ProREHA-e Republici Austriji, gdje će započeti  edukacija nakon koje će moći raditi na
dijagnostici, rehabilitaciji, prekvalifikaciji, edukaciji i zapošljavanju osoba
s invaliditetom i drugih teško zapošljivih grupa u Federaciji BiH.

 

Predstavnici BBRZ Austrija u posjeti Ministarstvu

0 Komentari