Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Čamber na okruglom stolu „Nužnost reformi politika zapošljavanja u Federaciji BiH“

  • On 20 Juna, 2014

Federalni ministar rada i socijalne
politike Vjekoslav Čamber održao je uvodno izlaganje na okruglom stolu „Nužnost
redefiniranja uloge javnih službi za zapošljavanje i podizanja efikasnosti
njihovog rada“, koji je u organizaciji Centara civilnih inicijativa.

Potreba redefiniranja uloga javnih službi
za zapošljavanje i podizanje efikasnosti rada je već prepoznata od strane
pravnih eksperata, pa do institucija iz sektora zapošljavanja u Federaciji BiH,
gdje su također i date odgovarajuće preporuke koje bi trebale ishoditi
određenim radikalnim ili manje radikalnim promjenama. U proteklom vremenskom
razdoblju ni jedan od tih preporuka nije naišla na političko odobravanje.

Organizacijska struktura javnih službi za
zapošljavanje i administriranje zdravstvenog osiguranja za nezaposlene osobe su
dvije okolnosti koje izravno utiču na efikasnost rada javnih službi za
zapošljavanje, istakao je ministar Čamber.

Prema Ustavu FBiH nadležnosti u sektoru
rada i zapošljavanja utvrđene su kao zajedničke između Federacije BiH i
županija, te stoga kao za posljedicu imamo da je trenutno stanje  organizacijskih struktura javnih službi za zapošljavanje
veoma složeno.

U smislu promjene organizacije javnih
službi za zapošljavanje, jedna od radikalnijih opcija, koja je predložena i od
strane međunarodnih stručnjaka, bila bi to da mandati, kompetencije, i funkcije
u sektoru rada i zapošljavanja se dodijele samo i  isključivo Federalnom ministarstvu rada i
socijalne politike jer bi centralizacija funkcija na federalnoj razini kao
rezultat dala bolje koordiniranje i kompetentniji sustav. To bi značilo
formiranje manjeg broja ureda, koji će u isto vrijeme biti efektivniji i
profesionalniji. Druga, blaža  pak opcija
jeste ta u kojoj se podrazumijeva uz prijenos nadležnosti na federalnu razinu,
u okviru Federalnog zavoda za zapošljavanje uspostavi deset organizacijskih
jedinica sa sjedištem u županijama, po uzoru na organizaciju Federalnog zavoda
za mirovinsko-invalidsko osiguranje. Obje opcije povlače pitanje ustavnih
promjena u pogledu nadležnosti Federacije BiH i županija u sektoru rada i
zapošljavanja.

Druga okolnost koja utiče na efikasnost
rada javnih službi za zapošljavanje je administriranje zdravstvenog osiguranja
za nezaposlene osobe putem javnih službi za zapošljavanje. Izmještanje istog iz
oblasti zapošljavanja prioritetan je cilj, kojim bi se službe za zapošljavanje
rasteretile, financijski i operativno, a čime bi se stvorili uvjeti da službe
za zapošljavanje obavljaju svoju osnovnu funkciju posredovanja između
poslodavaca i nezaposlenih, odnosno savjetovanja nezaposlenih osoba u
pronalasku zaposlenja.

Mogućnosti za reformu svakako da postoje, a
jedan prijedlog jeste da administriranje zdravstvenog osiguranja se u
potpunosti prenese na zavode za zdravstveno osiguranje. Drugi prijedlog jeste
da administriranje zdravstvenog osiguranja ostane u nadležnosti službi za
zapošljavanje, ali samo za aktivne tražitelje posla ili primatelje novčanih
naknada za vrijeme nezaposlenosti, te za sve ostale nezaposlene osobe
administracija zdravstvenog osiguranja se prenese na zavode za zdravstveno
osiguranje. Pritom bi ukupni iznosi ostali isti, a doprinosi za zdravstveno osiguranje
bi se povećali, a doprinosi za osiguranje za nezaposlenost bi se razmjerno
smanjili, za onaj iznos koji se izdvaja za zdravstveno osiguranje nezaposlenih
osoba.

Reforma bi omogućila da službe za
zapošljavanje svoje ljudske i financijske resurse posvete svojoj stvarnoj ulozi
a to je posredovanje i savjetovanje nezaposlenih osoba. Reforma bi dovela do
smanjenja stope registrirane nezaposlenosti, jer bi došlo do gubljenja
motivacije osoba koje su uposlene u neformalnom sektoru ili su dobrovoljno nezaposlene,
kako bi bile registrirane kao nezaposlene osobe.

Ukoliko uzmemo u obzir cjelokupnu političku
i ekonomsku situaciju o navedenim prijedlozima i opcijama se ipak može govoriti
u kontekstu dugoročnih ciljeva. Potrebe za reformama su prepoznate kao nužne,
kako zbog prilagođavanja uvjetima i potrebama tržišta rada , operativnog i
financijskog rasterećenja službi za zapošljavanje, i dr., tako i zbog
usklađivanja s međunarodnim standardima i zahtjevima EU integracija, zaključio
je ministar Čamber.

 Ministar Čamber na okruglom stolu „Nužnost reformi politika zapošljavanja u Federaciji BiH“

0 Komentari