Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PRIJEDLOG STRATEGIJE DEINSTITUCIONALIZACIJE I TRANSFORMACIJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE U FEDERACIJI BIH (2014-2020)

  • On 13 Marta, 2014

U
skladu s temeljnim opredjeljenjem Vlade Federacije BiH prema kojem postojeće
propise i politiku treba uskladiti s obvezama preuzetim iz međunarodnih
dokumenata koji se bave zaštitom temeljnih ljudskih prava i sloboda, Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo prijedlog Strategije
deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji
BiH (2014-2020). Osnovni cilj navedenoga dokumenta je osiguranje nužnih
pretpostavki za stvaranje humanijeg i boljeg društva koje će prepoznavati i
priznavati potrebu svake osobe, bez obzira na njen socijalni status, imovne
prilike ili zdravstveno stanje, da ravnopravno i dostojanstveno sudjeluje u
životu zajednice unutar koje se nalazi. S obzirom da se ovako koncipiran
prijedlog Strategije u dosta svojih segmenata dotiče rada i funkcioniranja
raznovrsnih ustanova socijalne zaštite na teritoriju cijele Federacije BiH, te
da uključuje čitav niz zainteresiranih aktera koji bi mogli dati plodan
doprinos njezinoj konačnoj verziji, odlučeno je da se ona učini dostupnom na komentare i davanje prijedloga i sugestija svima onima koji
smatraju da ih se to tiče. Stoga obavještavamo sve zainteresirane da
elektronsku verziju prijedloga Strategije deinstitucionalizacije i
transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH (2014-2020) mogu
preuzeti ovdje, te svoje eventualne komentare, mišljenja, sugestije i slično
dostaviti pismeno na adresu: Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu
obitelji i djece, Marka Marulića 2, 71 000 Sarajevo
i elektronski na mail: info@fmrsp.gov.ba, najkasnije do 15. travnja/aprila 2014.
godine.

Tekst
prijedloga Strategije:

  Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zastite u Federaciji BiH.pdf

PRIJEDLOG STRATEGIJE DEINSTITUCIONALIZACIJE I TRANSFORMACIJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE U FEDERACIJI BIH (2014-2020)

0 Komentari