Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

NAJAVA DOGAÐAJA

  • On 30 Januara, 2014

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u suradnji sa Savezom organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH,
SUMERO
organizira okrugli stol na temu: „Moderni pristup u pružanju usluga u oblasti socijalne zaštite za osobe sa
invaliditetom u Bosni i Hercegovini“
, koji će se održati  31.01.2014. godine, u hotelu Evropa, u
Sarajevu, sa početkom u 10:30 sati.

Okrugli stol se
nalazi u okviru projekta osnaživanja i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u
BiH, koji podržava Američka agencija za međunarodni  razvoj USAID, a koji implementira  Savez 
SUMERO.

Federalni
ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber  zajedno sa Danom Beegun direktoricom
USAID-ovog odjela za demokratizaciju održat će uvodnu riječ na okruglom stolu.
Sistemi socijalne podrške u razvijenim zemljama, primjeri uspješne prakse, te
analiza monitoring tima o stanju u oblasti prevencije institucionalizacije i
deinstitucionalizacije u BiH biti će teme o kojima će se detaljnije razgovarati
na okruglom stolu.

Implementacija
projekta  „Osnaživanje  i rehabilitacija osoba sa invaliditetom“
u trajanju od dvije godine (2013-2015), započelo je u rujnu/septembru
2013.godine, te je predviđena organizacija više okruglih stolova sa relevantnim
predstavnicima vladinih institucija i organizacija civilnog društva.

Molimo vas da
popratite ovaj događaj.

  Osnaivanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH- info.pdfNAJAVA DOGAÐAJA

0 Komentari