Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Javni forum na temu reforme socijalnog sektora održan u Goraždu

  • Datum: 12 Decembra, 2013

U okviru
kampanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koja se odvija pod
sloganom "Ovako više ne može", u Goraždu održan je javni forum pod
nazivom "Suradnja zakonodavne i izvršne vlasti, civilnog društva i struke
na reformi socijalnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine", u sali
Skupštine Bosansko-podrinjske županije Goražde.Aktivni učesnici ovog foruma
bili su Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike iz Sektora za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu
civilnih žrtava rata, Elmir Bojadžić, direktor Arbeit-Samariter-Bund za
jugoistočnu Europu, predstavnici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH,
predstavnici Federalnih ministarstava obrazovanja i nauke i zdravstva, te
ostali.

U okviru kampanje Federalnog ministarstva rada
i socijalne politike pod sloganom "Ovako više ne može", održana je
serija okruglih stolova u Bihaću, Tuzli, Zenici, Sarajevu, Mostaru i Livnu na
temu "Reforma socijalnog sektora u Federaciji BiH". Skupovima je
prisustvovalo nekoliko stotina predstavnika lokalnih institucija i zajednica,
nevladinih organizacija, centara za socijalni rad i medija. Okrugli stolovi su
imali za cilj skrenuti pažnju javnosti i struke na postojeći socijalni sistem u
FBiH, koji je usprkos znatnim izdvajanjima neefikasan, nepravedan i neodrživ.Ovakav sistem omogućava da veliki dio novčanih
naknada odlazi bogatijim djelovima stanovništva FBiH, a ne siromašnijim kojima
je najpotrebniji.

Nema reforme
socijalnog sektora bez zakonske reforme zbog čega je nužno da parlamentarci,
posebno članovi nadležnih komisija budu prisutni na skupovima na kojima se
raspravlja ova problematika. Prisustvo parlamentaraca je nužno kako hi stekli
sliku o stvarnom stanju u socijalnom sektoru. Reforma socijalnog sektora mora
uključiti druge sektore: zdravstvo i obrazovanje. Stoga pored predstavnika
ministarstva  rada i socijalne politike ovi skupovi trebaju uključiti i
predstavnike ostalih ministarstava. Suradnja među sektorima u razinama vlasti
je apsolutni preduvjet za reformu socijalnog sektora. Uključenje svih segmenata
 društva je neophodno da bi se efikasno riješio problem socijalne zaštite
koji predstavlja temelj svake društvene zajednice.

 Javni forum na temu reforme socijalnog sektora održan u Goraždu

0 Komentari