Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Čamber na konferenciji o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Sarajevu

  • On 5 Novembra, 2013

Federalni
ministar rada i  socijalne politike
Vjekoslav Čamber sudjelovao je  na
konferenciji o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini, koja se
održala 4-5. studenoga 2013.godine  u
Zgradi Parlamentarne skupštine BiH, u Sarajevu u Bijeloj sali, pod
pokroviteljstvom UNICEF.a za BiH i delegacije Europske unije. Kao uvodničar
ministar Čamber se obratio skupu gdje je istakao kako je cilj raditi na
rješenjima i promovirati socijalnu uključenost koja je usmjerena prema
najranjivijim skupinama u društvu.


Želimo omogućiti socijalno isključenim kategorijama stanovništva pristup i
direktno sudjelovanje u osmišljavanju socijalnih programa. Smanjenje socijalne
isključenosti će dovesti i do smanjenja relativnog siromaštva građana, što je
jedan od značajnih problema naše zemlje a i definirani cilj stategije Europa
2020. Proces smanjenja socijalne isključenosti je  u Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklih
nekoliko godina je dobio na značaju, ali je potrebno naglasiti da je potrebno
uraditi još mnogo toga. Uspješan i ubrzan razvoj ovog procesa u proteklom
periodu, doprinosi intezivan reformski proces koji Federalno ministarstvo rada
i socijalne politike provodi od 2012.godine, odnosno izmjena postojeće
legislative iz oblasti socijalne zaštite.

Prema trenutno važećem Zakonu
o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji
sa djecom prava koja se provode iz oblasti zaštite obitelji sa djecom su neujednačena
na teritoriji FBiH. Stoga je potrebno ukloniti svaku moguću barijeru u cilju
stvaranja inkluzivnog pristupačnog društva za sve osobe, zatim osnažiti društvo
u savladavanju tih prepreka, koja su štetna za cijelu društvenu zajednicu, te
potpuno uvažavanje svih ljudskih prava marginaliziranih skupina u našem društvu
kao što su manjine, osobe sa invaliditetom , 
Romi i sve druge kategorije.  Naš
zajednički cilj mora ići u pravcu izjednačavanja prava sve djece i obitelji na
teritoriji Federacije BiH ovaj proces moraju pratiti i dodjeljena financijska
sredstva za revidiranje postojećih zakona te efikasniju raspodjelu postojećih
sredstva. Siguran sam da smo spremni i zainteresovani za ove izazove u kojima
će od odlučujuće važnosti  biti pristupi
bazirani na znanju i iskustvima zemalja čiji je sustav bolje i efikasnije
urađen od našeg, a posebno usaglašen sa metodologijom Europa 2020.” – poručio
je nazočnima ministar Čamber.

Ciljevi
ove konferencije su podržati tekuće procese reformi socijalne zaštite i inkluzije
u Bosni i Hercegovini u skladu sa metodološkim strateškimokvirom Europa 2020,
prezentirati prijedloge mapa puta u oblasti socijalne zaštite i inkluzije za
Federaciju BiH i Brčko Distrikt BiH i strateške pravce u oblasti socijalne
zaštite  i inkluzije u entitetu “
Republika Srpska”, uključujući prioritete, ciljeve i indikatore, te
identificirati mehanizme za sustavno priupljanje i analizu relevantnih podataka
u oblasti socijalne zaštite i inkluzije u svrhu boljeg plairanja.

 

Ministar Čamber na konferenciji o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Sarajevu

0 Komentari