Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Crveno-Bijelo-Crvena Karta isključivo za visoko kvalifikovane radnike sa konkretnom ponudom radnog mjesta

  • Datum: 26 Aprila, 2013

23. aprila 2013. godine je
u SARAJEVU održana stručna konferencija (FENA) na temu austrijskog sistema
imigracije „Crveno-bijelo-crvena karta“.

Medijske agencije Bosne i
Hercegovine su istog dana o tome izvijestile. Tom prilikom su važne infomacije
sažeto prenijete, što je odalo utisak da imigracija u Austriju ni u kom smislu
nije ograničena i da je neovisna od bilo kakvih uslova,kao i da je aplikacija
preko internet stranice BMASK (Austrijsko Federalno Ministarstvo za rad,
socijalna pitanja i zaštitu potrošača) navodno dovoljna.

Kako bi izbjegli
nesporazume u vezi uslova za dobijanje Crveno-bijelo-crvene karte, kao i u
cilju sprječavanja bezuspješnih prijava, BMASK bi iskoristio ovu priliku da
razjasni slijedeće:

Novi austrijski sistem
imigracije ne predstavlja otvaranje tržišta rada, niti bilo kakvu vrstu
regrutacije nekvalifikovanih radnika.

Smisao se ogleda prvenstveno
u pružanju kontrolisane mogućnosti pristupa tržištu rada kvalifikovanim
radnicima iz zemalja trećeg svijeta
. Proces prijave se odvija u okviru sistema
bodovanja i u svojoj biti je ograničen na visoko kvalifikovane radnike, radnike
sa zanimanjima koja se smatraju deficitarnim i ključnu radnu snagu.

Zainteresovani treba da
podnesu zahtjev, zajedno sa svim pripadajućim dokumentima u austrijskom
diplomatsko-konzularnom predstavništvu u BiH
, pri čemu već tada moraju
priložiti potvrđenu ponudu poslovnog angažmana u Republici Austriji. Uz to,
potrebno je priložiti i „potvrdu poslodavca“. Dopis putem e-mail-a ili druga
vrsta pismene aplikacije austrijskim institucijama je u svakom slučaju
nedovoljna.

Samo
osobe koje već raspolažu potvrđenim radnim mjestom od strane poslodavca iminimalnim brojem bodova koji se dobijaju za obrazovanje, iskustvo u struci,
uzrast i znanje jezika
mogu dobiti Crveno-bijelo-crvenu kartu.Prijave od
strane osoba bez univerzitetske diplome ili dokazanog strukovnog obrazovanja su
osuđeni na neuspjeh.

Internet stranica Austrijske
Savezne Vlade www.migration.gv.at sadrži sve informacije,
linkove i formulare za zahtjeve koji se tiču Crveno-bijelo-crvene karte. Uz
pomoć računara bodova, na ovoj internet stranici se može dobiti neobavezujuća
informacija o broju bodova kojim određena osoba raspolaže.

Kako bi izbjegli zahtjeve
unaprijed osuđene na neuspjeh, svim interesantima
obavezno savjetujemo da se prevenstveno detaljno informišu na ovoj internet
stranici. Ovo važi posebno za osobe koje se samo načelno i bez konkretnog
poslodavca žele infomisati o uslovima i formalnostima vezanim za Crveno-bijelo-crvenu
kartu.

 

Crveno-Bijelo-Crvena Karta isključivo za visoko kvalifikovane radnike sa konkretnom ponudom radnog mjesta

0 Komentari