Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Poziv za medije

 • On 31 Oktobra, 2012

Poziv za medije

Sastanak ministara Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike
Srpske

U četvrtak, 01.11.2012. godine u 10.00, u prostorijama
Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, prvi sprat, soba br. 111,
održat će se sastanak minstra Vjekoslava Čambera i ministra Petra Ðokića i
njihovih suradnika. Na prijedlog ministra Ðokića, teme sastanka su sljedeće:

 • Razmatranje
  Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i
  invalidskog osiguranja, s posebnim osvrtom na član 2. Sporazuma, a vezano
  za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i
  invalidskom osiguranju Federacije BiH.
 • Ostvarivanje
  prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika u svjetlu
  primjene entitetskih zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i
  poglavlja 5. Zakona o službi u Oružanim snagama BiH.

Učesnici će se nakon sastanka obratiti novinarima.

                                                                                       Ured za odnose s javnošću

Poziv za medije

0 Komentari