Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Down sindrom: Rano otkrivanje i intervencija trebaju biti dostupni svakome

  • On 21 Marta, 2012

Sarajevo, 21.3. 2012. – UNICEF vjeruje da je Svjetski dan Down sindroma dobra prilika da se
podigne svijest javnosti o ovom razvojnom poremećaju kao i da se skrene pažnja
na važnost adekvatne, kvalitetne dijagnoze i rane intervencije koja bi trebala
biti omogućena svoj djeci u BiH. Procijenjeno je da se Down sindrom javlja kod
jedne od 1000 beba i ima značajan uticaj na djecu, njihove porodice, zajednice
i društvo.

Nedavno usvajanje Politika o ranom rastu i
razvoju na nivou države i u oba entiteta, koje uključuju i jasan fokus na ranu
intervenciju u djetinjstvu je ohrabrujući napredak. Ovo je novi pristup za
Bosnu i Hercegovinu i omogućava usluge podrške za razvojne aktivnosti za
porodice sa novorođenčadi i malom djecom koja imaju problema u razvoju, koja su
pothranja, imaju invaliditet ili atipično ponašanje, sa ciljem kako bi se
promovisao razvoj djeteta i kasnije inkluziju u školu i zajednicu.

“Ovaj dan je važan momenat za podsjećanje na
važnost promocije inkluzivnog obrazovanja kako bi se osiguralo da su djeca sa
razvojnim poremećajima uključena u redovno obrazovanje i da dobijaju adekvatnu
personalnu podršku i žanju kako bi se razvili do punog potencijala. Ovom
prilikom željela bih ponovo naglasiti UNICEF-ovu podršku svim programima koji
imaju za cilj podizanje svijesti i promovisanje inkluzije osoba sa bilo kojom
vrstom invaliditeta.”- izjavila je Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH.

Dan Down sindroma također se tiče i Konvencije o
pravima osoba sa invaliditetom koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010
godine potvrđujući temeljno načelo univerzalnih ljudskih prava. Cilj Konvencije
je da promovira, štiti i ispuni jednaka prava i fundamentalne slobode za sve
osobe sa invaliditetom, inkluljujući i milione djece širom svijeta.

U decembru 2011,Generalna skupština Ujedinjenih
Nacija proglasila 21. mart Svjetskim danom Downovog sindroma kako bi se podigla
svijest javnosti o Downovom sindromu.

 

Down sindrom: Rano otkrivanje i intervencija trebaju biti dostupni svakome

0 Komentari