Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

S A O P Ć E NJ E

  • Datum: 22 Februara, 2012

Imajući 
u vidu da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela Odluku o
proglašenju prirodne i druge nesreće, te dala preporuku poslodavcima da iskažu
razumijevanje opravdanosti odsustva zaposlenika, koji zbog tih okolnosti nisu
mogli doći do svojih radnih mjesta, Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike, daje slijedeće,

 

S A O P Ć E NJ E 

Zbog iskazanog zanimanja javnosti, a u svezi
odsustva sa posla zaposlenika koji zbog nastalih okolnosti nisu mogli doći do
svojih radnih mjesta, preporučuje se  poslodavcima, da dane odsustva sa posla pravdaju
sukladno svom općem aktu  (plaćeno ili
neplaćeno odsustvo ili  godišnji odmor ).

  S A O P Ć E NJ E

0 Komentari