Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MEÐUNARODNA KONFERENCIJA „OD RANE INTERVENCIJE DO POTPUNE INKLUZIJE – DEFINIRANJE RESURSA“

  • On 23 Januara, 2012

MEÐUNARODNA
KONFERENCIJA „OD RANE INTERVENCIJE DO POTPUNE INKLUZIJE – DEFINIRANJE RESURSA“

Konjic, 07-08. Februar 2012.

Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike
u suradnji sa Atašeom za socijalna
pitanja ambasade Republike Austrije
i Saveza organizacija
za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH SUMERO,
organizuje međunarodnu konferenciju „Od rane intervencije do potpune inkluzije- definiranje resursa“.
Konferencija će se održati u periodu od 07. do 08. februara 2012. godine u Konjicu,  Garden City Hotel & Resort.

Konferencija će
obuhvata tri bitna područja:

1.      Rana intervencija  

2.      Prekvalifikacija, zapošljavanje i
rehabilitacija osoba s invaliditetom

3.      Pravo osoba s invaliditetom na život u
zajednici sa posebnim naglaskom na osobe sa intelektualnim i psihičkim
teškoćama

Predavanja
na navedene teme će održati eminentni predavači iz Republike Austrije,
Republike Hrvatske, Republike Češke i Bosne i Hercegovine.

Osnovno polazište
konferencije su sljedeći dokumenti: UN konvencija o pravima osoba s
invaliditetom, Politika u oblasti invalidnosti i Strategija za izjednačavanje
mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2011.
do 2015. godine.

Cilj
konferencije je unaprijediti postojeće stanje iz oblasti invalidnosti u Bosni i
Hercegovini, poboljšati saradnju sa partnerima iz Europske unije, regionalnim
partnerima, te komunikacije između različitih domaćih aktera i struka među
kojima su zdravstveni radnici, istraživači, predstavnici Vlade i političari, kao
i nevladine organizacije koje se bave pravima osoba s invaliditetom. 

Konferencija će
biti korisna svim relevantnim stručnjacima i pojedincima iz oblasti
invalidnosti, na kojoj će moći dobiti informacije o naprednim modelima koji se
koriste u Evropskoj uniji za podršku osobama s invaliditetom od rane
intervencije, prekvalifikacije, zapošljavanja i rehabilitacije osoba s
invaliditetom, kao i modelima servisa podrške za  osobe s intelektualnim teškoćama u lokalnoj
zajednici.

 

MEÐUNARODNA KONFERENCIJA „OD RANE INTERVENCIJE DO POTPUNE INKLUZIJE – DEFINIRANJE RESURSA“

0 Komentari