Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 31.sjednice Vlade FBiH

  • On 30 Decembra, 2011

UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE
ZDRAVSTVENOG STANJA

U skladu s Presudom Ustavnog suda FBiH od
6.6.2011. godine prema kojoj plaćanje troškova medicinskog vještačenja iz
oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja treba urediti zakonom, a ne
uredbom kako je ranije bilo urađeno, Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu
proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta
za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Propisano je da će Federalni zavod, za
medicinska vještačenja koje je obavio Institut do dana stupanja na snagu ovog
zakona, izvršiti plaćanja usluga Institutu, u skladu s Cjenovnikom usluga
medicinskog vještačenja Instituta, a o čemu će zaključiti ugovor. U obavezu
plaćanja ovih usluga ne ulaze troškovi plaćanja izvršenog medicinskog
vještačenja za koja su zahtjevi zaprimljeni u Sektoru za ocjenu radne
sposobnosti Federalnog zavoda, a plaćeni su od strane samog osiguranika ili
pravnog lica.

Federalni zavod i Institut su obavezni utvrditi
stvarni broj izvršenih medicinskih vještačenja za potrebe ostvarivanja prava iz
mirovinskog i invalidskog osiguranja, te na osnovu toga utvrde visinu duga i
ugovore dinamiku njegovog plaćanja.

Također je u skladu sa Presudom Ustavnog suda
FBiH propisano da će se Zakon primjenjivati od 7.9.2011. godine jer je primjena
Uredbe o ovim pitanjima prestala 6.9.2011. godine.

 

UTVRÐEN NACRT ZAKONA O
ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je utvrdila
Nacrt novog federalnog zakona o zapošljavanju stranaca, budući da ranije
utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama postojećeg zakona nije dobio
potrebnu većinu u parlamentarnoj proceduri, a postoji potreba da se njegove
odredbe usklade sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, prije svega u
pogledu izdavanja radne dozvole i dozvole boravka.

Pored definicija stranca, zaposlenja,
poslodavca, obrtnika, kao i ravnopravnosti stranaca sa državljanima Federacije
BiH u pogledu prava, obveza i odgovornosti, propisana je decidno i zabrana
njihove diskriminacije u odnosu na državljane BiH.

Uz opće uvjete zapošljavanja utvrđene
zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu propisano je i da stranac
mora imati radnu dozvolu, te njegova obaveza dostave te dozvole Službi za
poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH. Pored postupka izdavanja
radne dozvole, regulirani su uvjeti pod kojima se ona dobija, kao i izuzeće za
neke kategorije stranaca.

U poglavlju Kvota radnih dozvola, propisan je
postupak dostavljanja podataka o broju potrebnih radnih dozvola za strance,
izuzeci od utvrđene kvote u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i
azilu, a u posebnom dijelu Zakona tretirane su kategorije stranaca na koje se
ne primjenjuje ovaj zakon.

Kazne za kršenje zakonskih odredbi propisane
su u rasponu od 2.000 KM do 10.000 KM za poslodavca – pravnu osobu i od 1.000
do 3.000 KM za odgovornu osobu kod poslodavca, koliko iznosi i za fizičku
osobu.

PROJEKAT ZAPOŠLJAVANJA I
SAMOZAPOŠLJAVANJA RASELJENIH LICA SA PODRUČJA SREBRENICE

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj radne
grupe za razmatranje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja raseljenih
lica s područja Srebrenice. Riječ je o radnoj grupi koju je formirala Vlada
FBiH sa zadatkom da sagleda potrebe i na osnovu njih definira moguće prijedloge
projekata zapošljavanja i samozapošljavanja raseljenih lica sa područja
Srebrenice, kojim bi se osigurao održivi proces povratka.

Kao kriterije za odabir projekata, radna grupa
ističe strateški plan razvoja Srebrenice, vrijednost investicije, plan
investiranja, broj zaposlenih, te kreditnu sposobnost kod Razvojne banke FBiH.
Na osnovu ovih kriterija utvrđene su liste za ovu i za narednu godinu.
Planirano je da se za te svrhe, za 2011. i 2012. godinu, izdvoji 6 miliona KM
koji će biti raspoređeni na deset preduzeća u Općini Srebrenica.

PRIJEDLOZI PRORAČUNA I ZAKONA O
NJEGOVOM IZVRŠENJU U 2012.GODINI POSLANI U PARLAMENTARNU PROCEDURU

Vlada FBiH je danas u nastavku 31. sjednice,
ponovo razmotrila juče utvrđene prijedloge proračuna FBiH za 2012. godinu i
Zakona o njegovu izvršenju. Nakon što je, u skladu s jučerašnjom raspravom i
zaključcima Vlade, izvršena preraspodjela sredstava na pojedinim proračunskim
pozicijama u cilju što racionalnije javne potrošnje, ovi dokumenti upućeni su u
parlamentarnu proceduru.

Sa današnje sjednice u parlamentarnu
proceduru je, nakon što ga je podržala Federalna Vlada, upućen Prijedlog
financijskog plana Federalnog zavoda MIO za 2012. godinu, dok Prijedlog
finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje nije dobio podršku Vlade
FBiH i vraćen je na doradu do polovine siječnja naredne godine.

 

Priopćenje sa 31.sjednice Vlade FBiH

0 Komentari