Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Europska Konferencija o mentalnom zdravlju 2012.

 • On 14 Decembra, 2011

Europska Konferencija o mentalnom zdravlju 2012.

Od pojedinca do društvene odgovornosti

Socijalne determinante mentalnog zdravlja

Lipanj 14 – 16, 2012

Split, Croatia

 

Poziv za sudjelovanje

Mental Health Europe (MHE) odlučio je
posvetiti svoju Konferenciju 2012. godine socijalnim odrednicama mentalnog
zdravlja u svrhu isticanja uloge koje društvo igra u jačanju i prepoznavanju
nejednakosti. Konferencija će uključiti stručnjake iz Europske Komisije, WHO-a
i Ujedinjenih Naroda koji će predstaviti razne metode za unaprjeđivanje
socijalnog okružja u školama i na radnim mjestima, ohrabrivati uključivanje
unutar zajednice i razvoj snažnih mreža podrške koje mogu imati pozitivan
utjecaj na mentalno zdravlje. Stručnjaci iz Hrvatske doprinijeti će svojim primjerima
pozitivne prakse za cijelu Europu.

 

 • Mental Health Europe objavljuje poziv za
  prijavu sažetaka za Konferenciju 2012. Prijave se mogu referirati na sljedeće
  radne skupine-teme:
 • Osiguranje osnovnih potreba djece i mladih kao ulaganje u
  budućnost
 • Promjena stava poslodavaca prema osobama sa mentalnim
  poteškoćama
 • Okvir za stvaranje snažnih mreža potpore
 • Uloga volonterstva u uspostavi mreža u ruralnim i dislociranim
  područjima
 • Kvalitetne usluge u zajednici s aspekta zadovoljavanja ljudskih
  prava
 • De-institucionalizacija i UN Konvencija o pravima osoba sa
  disabilitetom
 • Uloga medija u mijenjanju stava ljudi prema pitanjima vezanim za
  mentalno zdravlje
 • Međugeneracijska solidarnost u u području mentalnog zdravlja –
  Okrugli stol rasprave

Molimo da sažetak na engleskom jeziku pošaljete za Yves
Brand (yves.brand@mhe-sme.org),

a sažetak i na engleskom i na hrvatskom za Maja Sočo (maja.soco@stokoluri.org).

Način plaćanja

Obrazac za registraciju

Prijava sažetka

Europska Konferencija o mentalnom zdravlju 2012.

0 Komentari