Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 18.sjednice Vlade FBiH

  • Datum: 14 Septembra, 2011

OSTVARENJE
JAVNIH PRIHODA

Na razini Federacije BiH je u prvih šest mjeseci 2011. godine
ukupno naplaćeno i raspoređeno 3,04 milijardi konvertibilnih maraka javnih
prihoda, što je za pet posto ili 138,8 milijua KM više u odnosu na isto lanjsko
razdoblje.

Ostvareni prihodi za financiranje funkcija općinskih,
kantonalnih i federalnog proračuna iznose 1,69 milijarda KM, što je za 81,3
milijuna KM ili pet posto više nego u istom izvještajnom razdoblju 2010.
godine, s tim da je federalni proračun ostvario više 4,4 milijuna KM, dok su
kantonalni i općinski proračuni ostvarili više 76,9 milijuna KM.

Ostali korisnici javnih prihoda pokazuju za devet posto veće
ostvarenje ili u apsolutnom iznosu više za 5,3 milijuna KM.

Ukupno ostvareni prihodi za financiranje funkcija Federacije
iznose 512,7 milijuna KM, što je za jedan posto više u odnosu na 2010. godinu,
odnosno za 4,4 milijuna KM.

Ukoliko se ovim prihodima dodaju sredstva na ime financiranja
vanjskog duga od 101,2 milijuna KM, ukupni prihodi proračuna Federacije BiH
iznose 613,9 milijuna KM i veći su za dva posto u odnosu na isto lanjsko
razdoblje.

Posmatrano po kantonima, uključujući općine, kantonalne
direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, ukupno ostvareni i raspoređeni
javni prihodi od poreza, naknada, pristojbi, novčanih kazni i ostalih
neporeznih prihoda iznose 1,212 milijarda, te su veći za sedam posto, odnosno
za 82 milijuna KM.

U ovom šestomjesečnom razdoblju ukupno ostvareni prihodi
vanproračunskih fondova (doprinosa za MIO, za zdravstveno  i osiguranje od neuposlenosti) iznose 1.285,5
milijuna KM, što je za četiri posto ili 52,1 milijuna KM više.

 

O
„MIROVINAMA U MIROVANJU“

Vlada FBiH zadužila je danas sva federalna ministarstva,
uprave, ustanove i agencije i druge federalne organe uprave da poduzmu sve
zakonske mjere na razrješavanju dužnosti, odnosno prestanku radnog odnosa svih
uposlenika, državnih službenika i namještenika koji su zasnovali radni odnos
nakon ostvarivanja prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima.

Zaduženi su i da, u roku od deset dana, tajniku Vlade FBiH
dostave spisak uposlenih na koje se odnosi ovaj zaključak.

Federalni zavod MIO treba u istom roku da tajniku Vlade
Federacije BiH dostave spisak osoba koja su „stavili u status mirovanja”
mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima radi ponovnog zasnivanja radnog
odnosa.

Federalni organi uprave dužni su da, nakon utvrđivanja
prestanka radnog odnosa u svakom pojedinačnom slučaju izvijeste tajnika Vlade
Federacije BiH i Agenciju za državnu službu Federacije BiH.

Tajnik Vlade Federacije BiH zadužen je da koordinira
aktivnosti federalnih organa uprave na realizaciji zaključaka i da o tome
izvijesti Vladu u roku od 45 dana.

KADROVSKA
RJEŠENJA

Federalna vlada je na jučerašnjoj sjednici  imenovala Ivanu Bulić za predsjednicu, a
Salku Pašovića, Enisu Teskeredžić, Snježanu Tirić i Amelu Toromanović za
članove Upravog odbora, dok je Fehima Bekana imenovala za predsjednika, a
Darislava Paponju i Adnana Efendića za članove Nadzornog odbora Instituta za
medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

 

Sarajevo, 13.09. 2011. godine

 

Priopćenje sa 18.sjednice Vlade FBiH

0 Komentari