Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OSTVARENE MIROVINE ZA SVIBANJ 2011. GODINE

  • On 20 Juna, 2011

OSTVARENE MIROVINE ZA SVIBANJ 2011.
GODINE

Isplatni
koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,73
– za umirovljenike kojima su mirovine
isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Struktura
mirovina:

VRSTA
MIROVINE

BROJ
ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA
SREDSTVA ZA
RED. MIROVINE

OSTVARENA
PROSJEČNA
MIROVINA

STAROSNA

171.653

68.440.877,32

398,72

INVALIDSKA

81.883

25.845.025,62

315,63

OBITELJSKA

118.635

37.265.844,96

314,12

UKUPNO:

372.171

131.551.747,90

353,47

Iznosi
ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina – 310,73
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
doprinosa.

266,72 KM* – za umirovljenike
kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

(*Na
temelju Odluke Vlade FBiH, ovoj skupini umirovljenika isplaćena je odgovarajuća
razlika, tako da je minimalna mirovina isplaćena u iznosu 310,73 KM)

Zajamčena mirovina – 414,30
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
doprinosa.

355,63
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina – 2.071,50
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
doprinosa.

1.778,14
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
Proračuna Federacije BiH.

 

OSTVARENE MIROVINE ZA SVIBANJ 2011.
GODINE

Isplatni
koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,73 – za umirovljenike kojima su
mirovine
isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485 – za umirovljenike kojima su
mirovine isplaćene
iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Struktura
mirovina:

VRSTA
MIROVINE

BROJ
ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA
SREDSTVA ZA
RED. MIROVINE

OSTVARENA
PROSJEČNA
MIROVINA

STAROSNA

171.653

68.440.877,32

398,72

INVALIDSKA

81.883

25.845.025,62

315,63

OBITELJSKA

118.635

37.265.844,96

314,12

UKUPNO:

372.171

131.551.747,90

353,47

Iznosi
ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina – 310,73
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz
sredstava doprinosa.

266,72 KM* – za umirovljenike
kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

(*Na temelju Odluke Vlade FBiH, ovoj skupini umirovljenika
isplaćena je odgovarajuća razlika, tako da je minimalna mirovina isplaćena u
iznosu 310,73 KM)

Zajamčena mirovina – 414,30
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz
sredstava doprinosa.

355,63
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz
sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina – 2.071,50
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava
doprinosa.

1.778,14
KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz
sredstava Proračuna Federacije BiH.

PREGLED BROJA KORISNIKA MIROVINA PO
RASPONIMA MIROVINA

ČIJE SU MIROVINE
ISPLAĆENE

PO KOEFICIJENTU 1,73

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju
umirovljenika

1.

Do 50 KM

17.910

5,11%

2.

Od 50 KM -100 KM

9.503

2,71%

3.

Od 100 KM – MINIMALNE MIROVINE

15.147

4,32%

4.

MINIMALNA
MIROVINA 310,73 KM

173.835

49,65%

5.

Od minimalne do zajamčene

48.512

13,85%

6.

ZAJAMČENA
MIROVINA 414,30 KM

21.376

6,10%

7.

Od zajamčene do 500 KM

27.177

7,76%

8.

Od 500 KM – 600 KM

17.201

4,91%

9.

Od 600 KM – 700 KM

7.777

2,22%

10.

Od 700 KM – 800 KM

4.370

1,24%

11.

Od 800 KM – 1.000 KM

4.179

1,19%

2.

Od 1.000 KM  do
maximalne

2.966

0,84%

13.

MAXIMALNA
MIROVINA 2.071,50 KM

136

0,03%

14.

UKUPNO:

350.089

100,00%

PREGLED BROJA KORISNIKA POVOLJNIJIH
MIROVINA

PO RASPONIMA MIROVINA
ČIJE SU MIROVINE

ISPLAĆENE PO
KOEFICIJENTU 1,485

Red.
broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika
mirovina

% učešća u ukupnom broju
umirovljenika

1.

Do 50 KM

60

0,27%

2.

Od 50 KM -100 KM

133

0,60%

3.

Od 100 KM do MINIMALNE MIROVINE

586

2,65%

4.

MINIMALNA
MIROVINA 266,72 KM
*

9.858

44,64%

5.

Od minimalne do zajamčene

2.023

9,16%

6.

ZAJAMČENA
MIROVINA 355,63 KM

1

7.

Od zajamčene do  500
KM

2.548

11,53%

8.

Od 500 KM – 600 KM

1.863

8,43%

9.

Od 600 KM – 700 KM

1.491

6,75%

10.

Od 700 KM – 800 KM

1.008

4,56%

11.

Od 800 KM – 1.000 KM

1.578

7,14%

2.

Od 1.000 KM do maksimalne

870

3,93%

13.

MAXIMALNA
MIROVINA 1.778,14 KM

63

0,28%

14.

UKUPNO:

22.082

100,00%

*Na temelju Odluke Vlade FBiH, ovoj
skupini umirovljenika isplaćena je odgovarajuća razlika, tako da je minimalna
mirovina isplaćena u iznosu 310,73 KM

STRUKTURA MIROVINA PO ISPLATNIM
GRUPAMA

Isplatna
grupa 1.

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Ukupno
utrošena sredstva

Ostvarena prosječna
mirovina

01.01.

Zakon MIO

1,73

347.966

121.343.423,93

342,46

01.04.

Razvojačeni
branitelji
sa ispunjenim
uvjetima na
starosnu mirovinu
po Zakonu o MIO

1,73

947

296.112,53

312,68

01.06.

Preuzeti korisnici
vojnih mirovina bivše JNA

1,73

990

465.904,60

460,08

UKUPNO:
ISPLATNA GRUPA 1.

1,73

349.903

122.105.441,06

342,71

Isplatna
grupa 2.

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna
mirovina

02.01.

Uredba 1

1,73

926

1.032.526,30

1.115,26

02.02.

Zakon o službi u
Vojsci F.BiH

1,73

331

332.616,22

880,87

02.03.

Zakon o
oružanim
snagama BiH

1,73

1.051

              1.074.915,64

990,72

02.04.

Pripadnici
Vojske F.BiH
po Zakonu o MIO

1,73

1.022

356.099,22

345,57

02.05.

Zakon MIO
vojni osiguranici
(SFRJ)

1,73

480

445.043,01

916,44

UKUPNO:
ISPLATNA GRUPA 2.

1,73

3.810

3.241.200,39

828,42

UKUPNO:
ISPLATNE GRUPE
1. i 2.

1,73

353.713

125.346.641,45

347,95

 

 

 

Isplatna
grupa 3.

 

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj
isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

03.01.

Uredba 2

1,485

4.446

2.666.128,58

597,11

03.02.

Uredba 3

1,485

4.872

3.584.264,78

735,80

03.03.

Zakon o pravima
razvojačenih
branitelja i
članova njihovih
obitelji

1,485

10.252

2.883.451,95

277,76

03.04.

Zakon o pravima
branitelja, i član.
njihovih obitelji

1,485

2.606

711.679,30

260,41

UKUPNO:
ISPLATNA GRUPA 3

1,485

22.176

9.845.524,61

440,98

Isplatna
grupa 4.

Broj korisnika
naknade

Utrošena sredstva

Prosječan iznos
naknade

04.01.

Tjelesna onesposobljenost

1.936

181.534,84

89,27

PRIKAZ ISPLATA
MIROVINA PO NAČINU FINANCIRANJA

Financiranje
iz doprinosa:

/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Isplatna skupina 01.01.(Zakon o MIO)
umanjena za iznos članka 94. iz isplatne skupine 01.01.

116.583.963,75

Isplatna skupina 01.04. (Razvojačeni branitelji sa ispunjenim
uvjetima za starosnu mirovinu) umanjena za iznos članka 94 iz isplatne
skupine 01.04.

222.697,90

Tjelesna onesposobljenost
isplatna skupina 04.01.

181.534,84

Uredba 3. – ispunjeni uvjeti za mirovinu po općim
propisima Zakona o MIO
( knjižno odobrenje)

73.152,37

UKUPNO:

117.061.348,86

 

Financiranje
iz doprinosa po članku 126. Zakona
o
MIO:

/ u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Uredba 1
isplatna skupina 02.01.

1.032.526,30

Zakon o službi u Vojsci F.BiH
isplatna skupina 02.02.

332.616,22

Zakon o oružanim snagama BiH
isplatna skupina 02.03.

1.074.915,64

Pripadnici Vojske F. BiH po
Zakonu o MIO
isplatna skupina 02.04.

356.099,22

Zakon o MIO vojni osiguranici bivše SFRJ isplatna skupina
02.05.

445.043,01

Dio Uredbe 2
isplatna skupina 03.01.

1.330.509,07

Dio Uredbe 3
isplatna skupina 03.02.

1.630.561,07

UKUPNO:

6.202.270,53

Financiranje
iz proračuna:

/u KM /

Temelj isplate

Iznos isplaćenih mirovina

Preuzeti korisnici (vojne mirovine bivše JNA)
isplatna skupina 01.06.

465.904,60

Dio Uredbe 2.
isplatna skupina 03.01.

1.335.619,51

Dio Uredbe 3.
isplatna skupina 03.02.

1.866.333,91

Zakon o razvojačenim braniteljima
Isplatna skupina 03.03.

2.883.451,95

Zakon o pravima branitelja, invalida i članova obitelji
isplatna skupina 03.04.

711.679,30

Članak 94 Zakona o MIO
(priznati poseban staž)

7.069.548,98

Isplata razlike za primatelje minimalne mirovine isplaćene
skupini 03 po odluci Vlade FBiH

                                                          463.710,37

UKUPNO:

14.796.248,62

 

 

R E K A P I T U L A C I J A

/ u KM /

Financiranje iz doprinosa

117.061.348,86

Financiranje iz doprinosa po
čl. 126. Zakona o MIO

6.202.270,53

Financiranje iz proračuna F. BiH

14.796.248,62

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.561.958,64

U K U P N
O

139.621.826,65

Izvor podataka: Federalni zavod MIO

Sarajevo, 15.06.2011. godine

                                                                                                                       
POMOĆNICA MINISTRA

Zehra
Novo-Omanović

 

OSTVARENE MIROVINE ZA SVIBANJ 2011. GODINE

0 Komentari