Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Struktura mirovina za srpanj 2010. godine

  • Datum: 12 Augusta, 2010

 

VRSTA

MIROVINE

BROJ

ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA SREDSTVA ZA RED. MIROVINE

      /u KM/               

OSTVARENA                  PROSJEČNA  MIROVINA

/u KM/

STAROSNA

166.264

64.025.744,68

385,08

INVALIDSKA

80.858

24.498.454,58

302,98

OBITELJSKA

118.175

35.589.017,90

301,16

UKUPNO:

365.297

124.113.217,16

339,76

Isplatni koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,65 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina –
296,36 KM – za umirovljenike kojima  su mirovine isplaćene iz sredstava doprinosa.

                            –
266,72 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Zajamčena mirovina –
395,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene  iz sredstava doprinosa.

                              –
355,63 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina –
1.975,71 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene   iz sredstava doprinosa.

                             –
1.778,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

RASPONI MIROVINA SA BROJEM UMIROVLJENIKA ČIJE SE MIROVINE ISPLAĆUJU IZ SREDSTAVA DOPRINOSA A KOJI SU MIROVINE OSTVARILI PO:

/Zakonu o MIO, preuzeti korisnici vojnih mirovina bivše JNA, razvojačeni branitelji sa ispunjenim uvjetima na starosnu mirovinu po Zakonu o MIO, Uredbi 1, Zakonu o službi u Vojsci F.BiH, Zakonu o oružanim snagama BiH, pripadnici Vojske F. BiH po Zakonu o MIO i po  Zakonu o MIO – vojni osiguranici bivše SFRJ/.

                                                                                               /stanje: srpanj 2010. godine/

Redni

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

 1.

do
50 KM

15.536

4,52%

 2.

od 50

100 KM

8.994

2,62%

 3.

od 100 –
296,36 KM

13.195

3,84%

 4.

MINIMALNA MIROVINA
296,36 KM

173.158

50,40%

  5.

od
296,36 KM do
395,14 KM

49.641

14,45%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA 395,14,KM

20.701

6,03%

 7.

od 395,14 –
500 KM

32.933

9,59%

 8.

od 500 –
600 KM

13.800

4,02%

 9.

od 600 –
700 KM

6.505

1,90%

10.

od 700 –
800 KM

3.620

1,05%

11.

od 800 –
1.000 KM

3.200

0,93%

2.

od 1.000 –
1.975,71 KM

2.151

0,62%

13.

MAXIMALNA MIROVINA
1.975,71 KM

102

                   0,03%

14.

UKUPNO:

343.536

100,00%

RASPONI MIROVINA SA BROJEM UMIROVLJENIKA KOJI SU MIROVINE OSTVARILI PO PROPISIMA O POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU

                                                                                              /stanje: srpanj 2010. godine/

Redni

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

 1.

do
50 KM

55

0,25%

 2.

od 50

100 KM

108

0,50%

 3.

od 100 –
266,72 KM

549

2,52%

 4.

MINIMALNA MIROVINA
266,72 KM

9.614

44,18%

  5.

od 266,72 –
355,63 KM

2.033

9,34%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA
355,63 KM

1

 7.

od 355,63 –
500 KM

2.551

11,73%

 8.

od 500 –
600 KM

1867

8,58%

 9.

od 600 –
700 KM

1.489

6,84%

10.

od 700 –
800 KM

1.004

4,61%

11.

od 800 –
1.000 KM

1.557

7,16%

2.

od 1.000 –
1.778,14 KM

869

3,99%

13.

MAXIMALNA MIROVINA
1.778,14 KM

64

                   0,30%

14.

UKUPNO:

21.761

100,00%

A) Ostvarene mirovine koje se isplaćuju iz sredstavadoprinosa:                                 /u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Ukupno

utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Zakon MIO

– Zakon o MIO vojni osiguranici bivše SFRJ preuzeti korisnici vojnih mirovina bivše JNA

– Razvojačenibranitelji sa ispunjenim uvjetima na starosnu mirovinu po Zakonu o MIO

 

1,65

1,65

 

 

1,65

 

338.339

    1.019

 

 

697

 

114.534.306,49

       460.255,46

 

 

215.964,83

 

328,63

435,31

 

 

300,09

UKUPNO:

1,65

340.055

115.210.526,78

328,89

 

B) Ostvarene vojne mirovine koje se isplaćuju iz sredstavadoprinosa sukladno članku 126. zakona o MIO:

                                                                                                                                /u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

 – Uredba 1

– Zakon o službi u Vojsci F.BiH

– Zakon o oružanim snagama BiH

– Pripadnici Vojske F.BiH po Zakonu o MIO

– Zakon MIOVojni osiguranicibivše SFRJ

 1,65

1,65

 

1,65

1,65

 

1,65

 929

321

 

735

1.026

 

470

993.369,95

274.954,88

 

625.299,99

347.291,21

 

412.387,07

1.066,49

840,50

 

829,27

329,02

 

877,42

UKUPNO: /VOJNE MIROVINE/

1,65

3.481

2.653.303,10

752,67

SVEGA: /A + B/

1,65

343.536

117.863.829,88

333,18

Iz sredstava doprinosa isplaćene su mirovine za 343.536 korisnika mirovina. Za isplate ovih mirovina utrošena su sredstva u iznosu od
117.863.829,88 KM.
Prosječna ostvarena mirovina iznosila je
333,18 KM.

Ostvarene povoljnije mirovine:

                                                                                                                              /u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Uredba 2

– Uredba 3

– Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji

– Zakon o pravima branitelja,  i član.njihovih obitelji

1,485

1,485

1,485

 

1,485

4.447

4.836

   10.340

 

2.138

2.660.951,73

3.910.366,99

 2.976.269,54

   

 615.721,15

597,99

735,56

278,23

 

261,89

UKUPNO:

1,485

21.761

10.163.309,41

443,60

Sredstva za isplatu povoljnijih mirovina

osigurana su:

– Iz Proračuna F.BiH u iznosu od:                                                
6.877.650,05 KM

– Iz sredstava vojnih osiguranika                                                 3.285.659,36 km
čl. 126. Zakona o MIO u iznos od                                                                                      

 

Fizička onesposobljenost:

 

Broj korisnika     naknade

Utrošena sredstva

  /U KM/

Prosječan iznos naknade     
/U KM/

1.896

176.594,46

85,19

 

 

 

Isplata mirovina za srpanj 2010. godine je izvršena 05. kolovoza 2010. godine.

Priliv sredstava doprinosa je ostvaren  u iznosu od
115.017.285,40 KM. Za isplatu svih mirovina, naknade za fizičku onesposobljenost i doprinosa za zdravstveno osiguranje umirovljenika, bilo je potrebno osigurati sredstva u  iznosu od
131.430.402,77 KM. Federalno ministarstvo financija je izvršilo uplatu proračunskih sredstva u iznosu od
13.000.000,00 KM na račun Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, radi isplate mirovina ostvarenih po propisima o povoljnijem umirovljenju, te temeljem čl. 94. i 139. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Izvor podataka: Federalni zavod MIO.

Struktura mirovina za srpanj 2010. godine

0 Komentari