Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Struktura mirovina za lipanj 2010. godine

  • On 9 Jula, 2010

Struktura mirovina:

VRSTA

MIROVINE

BROJ

ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA SREDSTVA                 

      /u KM/               

OSTVARENA                  PROSJEČNA  MIROVINA

                       /u KM/

STAROSNA

164.684

63.899.541,54

388,01

INVALIDSKA

80.414

24.457.325,26

304,14

OBITELJSKA

117.891

35.570.996,65

301,73

UKUPNO:

362.989

123.927.863,45

341,41

Isplatni koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,65 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene  iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina –
296,36 KM – za umirovljenike kojima  su mirovine isplaćene iz sredstava doprinosa.

                              –
266,72 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Zajamčena mirovina –
395,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava doprinosa.

                               –
355,63 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina –
1.975,71 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava doprinosa.

                             –
1.778,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

RASPONI MIROVINA SA BROJEM UMIROVLJENIKA ČIJE SE MIROVINE ISPLAĆUJU IZ SREDSTAVA DOPRINOSA

A KOJI SU MIROVINE OSTVARILI PO:

/Zakonu o MIO, preuzeti korisnici vojnih mirovina bivše JNA, razvojačeni branitelji sa ispunjenim uvjetima na starosnu mirovinu po Zakonu o MIO, Uredbi 1, Zakonu o službi u Vojsci F.BiH, Zakonu o oružanim snagama BiH, pripadnici Vojske F. BiH po Zakonu o MIO i po  Zakonu o MIO – vojni osiguranici bivše SFRJ/.

                                                                                               /stanje: lipanj 2010. godine/

Redni

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

 1.

do
50 KM

13.993

4,10%

 2.

od 50

100 KM

8.535

2,50%

 3.

od 100 –
296,36 KM

13.060

3,83%

 4.

MINIMALNA MIROVINA
296,36 KM

173.114

50,72%

  5.

od
296,36 KM do
395,14 KM

49.664

14,55%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA 395,14,KM

20.681

6,06%

 7.

od 395,14 –
500 KM

32.956

9,66%

 8.

od 500 –
600 KM

13.769

4,03%

 9.

od 600 –
700 KM

6.478

1,90%

10.

od 700 –
800 KM

3.611

1,06%

11.

od 800 –
1.000 KM

3.185

0,93%

2.

od 1.000 –
1.975,71 KM

2.139

0,63%

13.

MAXIMALNA MIROVINA
1.975,71 KM

100

                  0,03%

14.

UKUPNO:

341.285

100,00%

RASPONI MIROVINA SA BROJEM UMIROVLJENIKA KOJI SU MIROVINE OSTVARILI
PO PROPISIMA O POVOLJNIJEM UMIROVLJENJU

                                                                                                /stanje: lipanj 2010. godine/

Redni

broj

Rasponi mirovina

Korisnici mirovina

broj korisnika

mirovina

% učešća u ukupnom broju umirovljenika

 1.

do
50 KM

50

0,23%

 2.

od 50

100 KM

102

0,47%

 3.

od 100 –
266,72 KM

533

2,46%

 4.

MINIMALNA MIROVINA
266,72 KM

9.596

44,21%

  5.

od 266,72 –
355,63 KM

2.034

9,37%

 6.

ZAJAMČENA MIROVINA
355,63 KM

1

 7.

od 355,63 –
500 KM

2.548

11,74%

 8.

od 500 –
600 KM

1870

8,62%

 9.

od 600 –
700 KM

1.489

6,86%

10.

od 700 –
800 KM

1.001

4,61%

11.

od 800 –
1.000 KM

1.552

7,15%

2.

od 1.000 –
1.778,14 KM

864

3,99%

13.

MAXIMALNA MIROVINA
1.778,14 KM

64

                  0,29%

14.

UKUPNO:

21.704

100,00%

A) Ostvarene mirovine koje se isplaćuju iz sredstava doprinosa:                                   /u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Ukupno

utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Zakon MIO

– Zakon o MIO vojni osiguranici bivše SFRJ preuzeti korisnici vojnih mirovina bivše JNA

– Razvojačenibranitelji sa ispunjenimuvjetima na starosnu mirovinu po Zakonu o MIO

 

1,65

1,65

 

 

1,65

 

336.101

    1.026

 

 

681

 

114.548.573,03

       446.366,25

 

 

216.947,70

 

330,30

435,05

 

 

300,04

UKUPNO:

1,65

337.808

115.211.886,98

330,56

 

 

B) Ostvarene vojne mirovine koje se isplaćuju iz sredstava doprinosa sukladno članku 126. zakona o MIO:

                                                                                                                                 /u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Uredba 1

– Zakon o službi u Vojsci F.BiH

– Zakon o oružanim snagama BiH

– Pripadnici Vojske F.BiH po Zakonu o MIO

– Zakon MIOVojni osiguranici bivše SFRJ

1,65

1,65

1,65

1,65

 

1,65

928

320

732

1.027

 

470

995.112,63

269.283,93

625.837,74

349.538,18

 

447.949,85

1.066,30

841,51

828,86

328,98

 

877,42

UKUPNO:

/VOJNE MIROVINE/

 

1,65

3.477

2.687.722,33

752,31

SVEGA: /A + B/

1,65

341.285

117.899.609,31

334,85

Iz sredstava doprinosa isplaćene su mirovine za 341.285 korisnika mirovina. Utrošena sredstva za isplate ovih mirovina iznosila su 117.899.609,31KM.

Prosječna ostvarena mirovina iznosila je 334,85 KM.

Ostvarene povoljnije mirovine:

                                                                                                                                  /u KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Uredba 2

– Uredba 3

– Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji

– Zakon o pravimabranitelja,  i član.njihovih obitelji

1,485

1,485

1,485

 

1,485

4.448

4.822

   10.342

 

2.09

2.661.266,00

3.763.035,02

 3.026.476,70

   

 606.256,71

 

598,10

738,19

278,44

 

261,74

 

UKUPNO:

1,485

21.704

10.057.034,43

444,49

Sredstva za isplatu povoljnijih mirovina

osigurana su:

– Iz Proračuna F.BiH u iznosu od:                                                7.019.015,39 KM

– Iz sredstava vojnih

  osiguranika

 čl. 126. Zakona o MIO u iznosu od                                            3.037.919,04 KM                                                   

Za isplatu mirovina ostvarenih po propisima o povoljnijem umirovljenju utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.057.034,43 KM.

Sredstva za isplatu mirovina po Uredbi 2 i Uredbi 3 se osiguravaju u 50% iznosu iz Proračuna Federacije BiH, a 50% iznos iz sredstava doprinosa vojnih osiguranika (čl. 126. Zakona o MIO).

 

 

Fizička onesposobljenost:

 

Broj korisnika     naknade

Utrošena sredstva

         /U KM/

Prosječan iznos naknad
/U KM/

1.884

177.791,96

85,13

 

 

 

 

 

Isplata mirovina za lipanj 2010. godine je izvršena 03. srpnja 2010. godine.

Priliv sredstava doprinosa je ostvaren  u iznosu od 115.251.026,85 KM. Za isplatu mirovina bilo je potrebno osigurati sredstva u  iznosu od 130.481.331,21 KM. Federalno ministarstvo financija je izvršilo uplatu proračunskih sredstva u iznosu od 13 miliona KM na račun Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, radi isplate mirovina ostvarenih po propisima o povoljnijem umirovljenju, te temeljem čl. 94. i 139. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Izvor podataka: Federalni zavod MIO.

Struktura mirovina za lipanj 2010. godine

0 Komentari