Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Struktura mirovina za veljaču 2010. godine

  • On 17 Marta, 2010


 

VRSTA

MIROVINE

BROJ

ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA SREDSTVA


 

                 

                      /U KM /

OSTVARENA PROSJEČNA MIROVINA

                 

                     /U KM/

STAROSNA

161.393

63.099.373,00

390,97

INVALIDSKA

79.365

24.242.369,41

305,45

OBITELJSKA

116.772

35.300.544,03

302,30

UKUPNO:

357.530

122.642.286,44

343,03

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina –
296,36 KM – za umirovljenike kojima  su mirovine
                                                  isplaćene iz sredstava doprinosa.

                                –
266,72 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
                                                    iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Zajamčena mirovina –
395,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava 
                                                  doprinosa.

                              –
355,63 KM
– za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz sredstava 
                                                   Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina –
1.975,71 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene iz  
                                                     sredstava  doprinosa.

                                 –
1.778,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene 
                                                         iz sredstava Proračuna Federacije BiH. 

Isplatni koeficijent:


 

Isplatni koeficijent – 1,65 – za umirovljenike kojima su 
                                           mirovine  isplaćene iz sredstava doprinosa.


 

Isplatni koeficijent – 1,485 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene

                                               iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

 


A) Ostvarene mirovine koje se isplaćuju iz sredstava doprinosa:


 

                                                                                                                 /U KM/


 

Propis


 

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Ukupno

utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina


 

– Zakon MIO


 

– Zakon o MIO vojni osiguranici

bivše SFRJ

preuzeti korisnici

vojnih mirovina

bivše JNA


 

– Razvojačeni 

  branitelji

  sa ispunjenim

  uvjetima na

starosnu mirovine po Zakonu o MIO


 

1,65


 

 

1,65


 


 


 


 


 


 

 

 

 

1,65


 


 


 


 


 

331.460


 

   

1.024


 


 


 


 


 


 

 

 

 

552


 


 


 


 


 

113.609.876,89


 

      

455.209,71


 


 


 


 


 


 

 

 

 

175.146,81


 


 


  

331,95


 

 

437,68


 


 


 


 


 


 

 

 

 

307,17


 


 


 


 

UKUPNO:


 

1,65


 

333.036


 

114.240.233,41


 

332,23


 

 

 

 

B) Ostvarene mirovine koje se isplaćuju iz sredstava doprinosa sukladno članku  126. Zakona o MIO (vojne mirovine)


 

                                                                                                                 /U KM/


 

Propis


 

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine


 

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina


 

– Uredba I


 

– Zakon o službi u

Vojsci F.BiH


 

– Zakon o

   oružanim

 snagama BiH


 

– Pripadnici

  Vojske F.BiH

  po Zakonu o MIO


 

– Zakon MIO

  Vojni osiguranici

  bivše SFRJ


 

1,65


 

 

1,65


 


 

 

1,65


 


 


 

1,65


 


 


 

1,65


  

927


 

 

320


 


 

 

641


 


 


 

1.028


 


 


 

465


 


 


 

991.236,45


 

 

269.315,08


 


 

 

563.480,64


 


 


 

340.544,23


 


 


 

465.908,84


 


 


 

1.069,29


 

 

841,32


 


 

 

818,24


 


 


 

329,22


 


 


 

881,72


  

UKUPNO:

 


 

1,65


 

3.381


 


 

2.630.485,24


 


 

749,30


 

A + B


 

1,65


 

336.417


 

116.870.718,65


 

336,42

Iz sredstava doprinosa isplaćene su mirovine za 336.497 korisnika mirovina. Utrošena sredstva za isplate mirovina iznosila su
116.870.718,65 KM.

Prosječna ostvarena mirovina iznosila je
336,42 KM


Povoljnije mirovine koje se isplaćuju iz sredstava Proračuna Federacije BiH i sredstava doprinosa

                                                                                                                          /U KM/


 

Propis


 


 

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine


 

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina


 

– Uredba II.


 

– Uredba III.


 

– Zakon o pravima

razvojačenih

branitelja i

članova njihovih

obitelji


 

– Zakon o pravima

branitelja,  i član.

njihovih obitelji


 

1,485


 

1,485


 

1,485


 


 


 


 


 

 

 

1,485


 


 

4.447


 

4.802


 

9.997


 


 


 


 


 

 

 

1.867


  

2.666.300,07


 

3.581.985,38


 

 3.065.262,34


 


 


 


 


 

   

 

559.601,20


 


 


 

598,41


 

734,41


 

278,84


 


 


 


 


 

 

 

262,03


 


 UKUPNO:

Od čega:

– Iz Proračuna F.BiH

– Iz sredstava vojnih osiguranika – čl. 126. Zakona o MIO


 


 

1,485


 


 

21.113


 


 

9.873.148,99

   

 – 6.749.006,26


 


 

 – 3.124.142,73

448,28


 


 

Sredstva za isplatu mirovina po Uredbi II i Uredbi III se osiguravaju u 50% iznosu iz Proračuna Federacije BiH, a 50% iznos iz sredstava doprinosa vojnih osiguranika (čl. 126 Zakona o MIO).


Fizička onesposobljenost:

 

Broj

korisnika naknade

Utrošena sredstva

             /U KM/

Prosječan

iznos naknade

             /U KM/

1.844

105.066,42

51,90

Isplata mirovina za veljaču 2010. godine je izvršena 05. ožujka 2010. godine. Za isplatu mirovina bilo je potrebno osigurati sredstva u  iznosu od
129.514.193,04 KM. Priliv sredstva doprinosa je iznosio
107.723.201,46 KM.

Kako priliv sredstava doprinosa u iznosu od
107.723.201,46 KM i uplaćena sredstva iz Proračuna Federacije BiH u iznosu od
6.429.166,67 KM za isplatu povoljnijih mirovina, nisu bila dostatna za isplatu svih mirovina, Federalno ministarstvo financija je doznačilo
10.000.000 KM Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, radi isplate mirovina za veljaču 2010. godine.

Struktura mirovina za veljaču 2010. godine

0 Komentari