Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Premijer FBiH Mustafa Mujezinović i Ministar Dr. Jelečević s predstavnicima Saveza osoba sa invaliditetom

  • On 8 Decembra, 2009

Dana 07. prosinca 2009. godine u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održan je sastanak Premijera FBiH Mustafe Mujezinovića, ministra rada i socijalne politike u Vladi FBiH  gosp. Dr. Perice Jelečevića i predstavnika šest Saveza osoba sa invaliditetom registriranih na nivou Federacije BiH.
Predstavnici Saveza osoba sa invaliditetom informirali su Premijera i ministra o teškom položaju Saveza, te iznijeli zahtjeve za trajno financiranje rada ovih Saveza, nakon čega su iznijeti zahtjevi uvaženi, kao i pomoć da se pozitivno zatvori tekuća godina

Ministar, gosp. Dr. Perica Jelečević informirao je o tekućim aktivnostima u Ministarstvu, te o naporima Ministarstva na reformama u cijelom socijalnom sektoru. Naime, Ministarstvo je u zadatome roku izradilo i dalo u proceduru četiri zakona iz oblasti socijalne zaštite što je bila obveza po Zaključku Parlamenta Federacije BiH.

Radi se o:

–         Zakonu o osnovnim pravima osoba sa invaliditetom,

–         Zakonu o pravima civilnih žrtava rata,

–         Zakonu o zaštiti obitelji sa djecom,

–         Zakonu o osnovama socijalne zaštite i minimumu socijalne sigurnosti

Rasprava o ovim Zakonskim prijedlozima očekuje se uskoro uz aktivno sudjelovanje predstavnika osoba sa invaliditetom.

Premijer FBiH Mustafa Mujezinović i Ministar Dr. Jelečević s predstavnicima Saveza osoba sa invaliditetom

0 Komentari