Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Podrška upošljavanju invalida

  • Datum: 17 Oktobra, 2008

Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa predstavnicima organizacije Mercy Corps o realizaciji projekta Integrirana pomoć preživjelim žrtvama minama u povratničkim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Riječ je o projektu podrške socio-ekonomskoj reintegraciji preživjelih žrtava mina kroz otvaranje radnih mjesta u zajednicama sa značajnim stupnjem manjinskog povratka. Projekt financira Delegacija Europske komisije u BiH, a u sufinanciranju sudjeluje i Vlada Federacije BiH. Cilj je smanjiti zabrinutosti i rizike povezane sa upošljavanjem preživjelih žrtava mina. U prvoj fazi projekta 90 preživjelih žrtava mina imat će mogućnost da poboljša svoju ekonomsku situaciju i poveća prihod domaćinstva, te tako ojača položaj u socio-ekonomskom okruženju.

Žrtve mina, kao i druge invalidne osobe, suočavaju se sa diskriminacijom na tržištu rada – istakao je ministar Jelečević. – Poslodavci su slabo motivirani da ih zapošljavaju zbog predrasuda koje imaju o njihovoj radnoj sposobnosti fokusirajući se samo na njihovo onesposobljenje. Ukoliko i žele da ih zaposle nedostaju im informacije o potrebnim podešavanjima radnih mjesta i stimulans u financiranju.

Ovo ministarstvo upravo realizira projekt zapošljavanja invalidnih osoba kroz svoju jedinicu za implementaciju i početni rezultati su pozitivni – istakao je dr. Jelečević. – Ti, i rezultati koje očekujemo kroz suradnju sa Mercy Corps-om, trebaju pokazati da ima perspektive u zapošljavanju invalidnih osoba, te da to poslodavcima može biti dobar poslovni potez.

Podrška upošljavanju invalida

0 Komentari