Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ekonomska kriza osjetiće se i u F BiH

  • Datum: 10 Oktobra, 2008

Federalni ministar rada i socijalne politike dr.Perica Jelečević razgovarao je danas sa predstavnicima Svjetske banke – ureda u Bosni i Hercegovini Manizom Nagvi (Maniza Naqvi) i Goranom Tinjićem o tijeku izrade bilješka o politici uvođenja imovinskog – prihodovnog cenzusa u cilju pravičnog i održivog sustava socijalne skrbi u oblasti civilnih invalidnina.

Obostrano je iskazano zadovoljstvo zbog nastavka pripreme ovog projekta kao dijela reformi socijalnog sektora za koji se Vlada F BiH opredijelila a u tome ima podršku Svjetske banke. Reformama bi neadekvatna i parcijalna rješenje koja generiraju rast socijalnih davanja bila promijenjena kako bi bila usmjerena ciljano, ka grupama ugroženih kojima pomoć stvarno treba. Do sada je izrađen nacrt izmjena i dopuna zakona iz ove oblasti koji ima za cilj uvesti imovinski-prihodovni cenzus koji, po kriterijima racionalnog i pravednog, omogućava pomoć najugroženijim.

Iz Svjetske banke su ovih dana upozorili na mogućnost financijske
nestabilnosti i ugroženost proračuna u BiH i zbog globalne ekonomske
krize koja će se neminovno preliti i na zemlje u razvoju. To će imati
posljedice na smanjenje javne potrošnje pa je pravednija raspodjela
socijalnog kolača nužna.

Dr. Perica Jelečević je istakao kako će kapaciteti Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike i dalje biti usmjereni na izradi
rješenja koja vode ka reformama u oblasti socijalne skrbi, ali i da se
to ne može raditi parcijalno – bez istinske reforme u svim sektorima,
rada i upošljavanja, mirovinsko invalidskog i zdravstvenog osiguranja,
boračke skrbi i još nekih. Predstavnici Svjetske banke su pozitivnom
ocijenili dosadašnju suradnju sa ministarstvom i iskazali spremnost da
budu partner u radu na reformama- saopćeno je iz kabineta federalnog
ministra rada i socijalne politike.

Ekonomska kriza osjetiće se i u F BiH

0 Komentari