Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Potpisan Protokol Vlade F BiH i Saveza samostalnog sindikata BiH

  • Datum: 5 Februara, 2008

U Domu sindikata BiH u Sarajevu danas je potpisan protokol između
Vlade FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH koji se odnosi na
rješavanje osnovnih radničkih problema, kao što su usklađivanje plaća s
troškovima života, poboljašanje uvjeta rada, uvezivanja staža i
rješavanja unutrašnjih dugova radi povećanja proizvodnje.

U ime Vlade protokol je potpisao premijer FBiH dr. Nedžad Branković,
a u ime Saveza samostalnih sindikata BiH predsjednik Edhem Biber.

Ovim protokolom definirano je da će Vlada FBiH pokrenuti postupak
usklađivanja najniže brutosatnice s troškovima života, koju bi u ovom
trenutku, prema mišljenju i Vlade i Sindikata, trebalo uvećati za 10
posto.

Vlada će, također, nastaviti da rješava probleme radnika koji su u
procesu privatizacije, stečaja ili likvidacije firme ostali bez posla,
organizirat će tematsku sjednicu na kojoj će analizirati stanje i
utvrditi mjere za poboljšanje privrede, s tim što će joj Sindikat
dostaviti prijedlog mogućeg poboljšanja poslovnog ambijenta i
zapošljavanja. Rok za realizaciju tog zadatka je prvo polugodište
tekuće godine.

Vlada FBiH će, kako se ističe u Protokolu, preispitati i korištenje
sredstava službi za zapošljavanje namijenjenih za povezivanje radnog
staža radnika koji su ostali bez posla u procesu stečaja, likvidacije
ili privatizacije. Ona će nastaviti i aktivnosti na provođenju reforme
javne uprave i smanjenju javne potrošnje, te će nakon razmatranja
izvještaja o izvršenoj kontroli Federalne direkcije robnih rezervi, na
bazi utvrđenog stanja i činjenica, poduzeti odgovarajuće mjere za
saniranje tog stanja i utvrditi eventualne odgovornosti u ovoj
direkciji.

Sindikat daje punu podršku Vladi FBiH u vezi s pitanjem revizije
privatizacije i preporučuje Parlamentu FBiH da što prije donese zakon o
kontroli i reviziji privatizacije. Definirani rok za tu aktivnost je
prvo polugodište 2008.

Sindikat Vladi daje podršku da prodajom tzv. iračkog duga od oko 51
milion američkih dolara osigura sredstva za hitno rješavanje problema u
namjenskoj industriji.

Sindikat i Vlada saglasni su i da je neophodna češća komunikacija
federalnih ministara i predsjednika granskih sindikata i da je
neophodno definirati zajedničku politiku djelovanja radi onemogućavanja
trgovačkih i drugih lobija da destabiliziraju tržište BiH.
Potpisani protkol, prema riječima premijera Brankovića, dokaz je
jačanja dijaloga između Sindikata i Vlade i govori o konkretnim
potrebama radnika i nastojanjima da im se udovolji.

– Mi smo dvije institucije između kojih se dešava život i zato
moramo raditi programirano, jer samo tako možemo ozdraviti ukupno
stanje – rekao je premijer Branković.

– Vlada je uvažila sve zahtjeve sindikata – rekao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Biber.

Potpisivanju protokola prisustvovali su federalni ministri Desnica
Radivojević, Salko Obhođaš, Perica Jelečević, pomoćnici nekih
federalnih ministara, te predsjednici granskih sindikata Saveza
samostalnih sindikata BiH.


Realizaciju svih aktivnosti definiranih u protokolu pratit će zajednička komisija sastavljena od predstavnika Vlade i Sindikata.

 

Potpisan Protokol Vlade F BiH i Saveza samostalnog sindikata BiH

0 Komentari