Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PIU SESER

  • On 28 Aprila, 2008

PIU
SESER
je jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i
prezapošljavanja koja inicira i podržava razvojno-istraživačke projekte u
oblasti socijalne, ekonomske i politike zapošljavanja i djeluje u okviru Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Jasna Mehmedović, v.d. direktora

Logavina
br. 7
Sarajevo
Tel: 033 279 180
Fax: 033 279 181
piuseser@bih.net.ba


 

PIU SESER

0 Komentari