Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POKRENUTA INCIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O ZNAKOVNOM JEZIKU NA NIVOU FEDERACIJE BIH

  • On 7 Februara, 2020

Nakon značajnih reformi u oblasti radnog i penzionog zakonodavstva Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u okviru reforme socijalne politike, pokrenulo je inicijativu za donošenje Zakona o znakovnom jeziku, koji bi se primjenjivao u Federaciji Bosne i Hercegovine. U tom cilju na jučer održanoj sjednici Vlada Federacije BiH, imenovala je intersektorsku Komisiju, sa zadatkom da sačini tekst Prednacrta Zakona.

Osnovni cilj zakona je da se omogući pristup informacijama u odgovarajućem formatu za osobe sa invaliditetom. Konkretno ovim zakonom bi se uredilo pravo na korišćenje znakovnog jezika pred organima i institucijama, procedure i način sticanja statusa gluhog lica, evidencije i iskaznice za gluha lica, evidencije i tumačenja znakovnog jezika, posebna prava za tumače znakovnog jezika za đake i studente kao i druga pitanja vezana za prava gluhih i nagluhih lica u Federaciji BiH.

0 Komentari