Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike

Kabinet ministra

Saznajte više Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike

Kabinet ministra

Ministar Adnan Delić

Ministar Adnan Delić

Sektor za ekonomsko-finansijske
i materijalne poslove
Pogledajte
Rad, zaštita na radu i zapošljavanje Pogledajte Penzijsko i invalidsko osiguranje Pogledajte Socijalna zaštita
i zaštita porodice i djece
Pogledajte
Sektor za zaštitu
i inkluziju osoba sa invaliditetom,
civilnih žrtava rata
i jedinstveni registar
Pogledajte
Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Pogledajte Jedinica za internu reviziju Pogledajte

Novosti

MINISTAR DELIĆ S DELEGACIJOM IZ REPUBLIKE AUSTRIJE RAZGOVARAO O AKTUELNIM IZAZOVIMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U FBIH I AUSTRIJI
22 sep 01:53 pm

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se danas s delegacijom iz Republike Austrije koju...

PRIHVAĆENA STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA U FEDERACIJI BIH ZA PERIOD 2023-2030.
21 sep 01:15 pm

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike...

VISOKO I ČITLUK PILOT GRADOVI ZA PROVEDBU GARANCIJE ZA MLADE U FEDERACIJI, NAJAVIO DANAS MINISTAR DELIĆ
19 sep 02:24 pm

Prvi sastanak učesnika pilot procesa Garancije za mlade u FBiH održan je danas u Federalnom ministarstvu rada...

KAPITALNI INVESTICIJSKI PROJEKTI U NAŠIM USTANOVAMA SOCIJALNOG ZBRINJAVANJA
16 sep 09:41 am

Staru kuhinju u Zavodu Bakovići još malo pa će zamijeniti potpuno nova kuhinja koja će biti opremljena...

ZADNJI JE TRENUTAK DA KRENEMO U OPORAVAK FEDERACIJE; KAZAO MINISTAR DELIĆ RADNOJ GRUPI ZA IZRADU STRATEGIJE DEMOGRAFSKOG OPORAVKA I RAZVOJA FBIH
14 sep 01:14 pm

U hotelu Ibis u Sarajevu danas je i zvanično s radom počela radna grupa za izradu Strategije...

Obavještenja

U TOKU SU JAVNI POZIVI ZA PODRŠKU ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM
15 sep 10:31 am

U Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u toku su dva javna poziva namijenjena...

JAVNI POZIV ZA ODABIR UDRUŽENJA/NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJA ĆE PRUŽATI TEHNIČKU PODRŠKU PRI IZRADI, ŠTAMPANJU I PROMOCIJI STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSI U FEDERACIJI BIH 2022-2027
1 sep 02:15 pm

JAVNI POZIV ZA ODABIR UDRUŽENJA/NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJA ĆE PRUŽATI TEHNIČKU PODRŠKU PRI IZRADI, ŠTAMPANJU I PROMOCIJI STRATEGIJE...

JAVNI POZIV ZA REGISTRACIJU FEDERALNIH ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM I ORGANIZACIJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA
30 aug 12:47 pm

JAVNI POZIV ZA REGISTRACIJU FEDERALNIH ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM I ORGANIZACIJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

LISTA APLIKANATA ČIJE SU PRIJAVE NA PONOVNI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FEDERACIJE BIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2023. GODINU OCIJENJENE USPJEŠNIM
25 jul 10:39 am

LISTA APLIKANATA ČIJE SU PRIJAVE NA PONOVNI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA...

LISTA APLIKANATA ČIJE SU PRIJAVE NA PONOVNI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FEDERACIJE BIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2023. GODINU OCIJENJENE NEUSPJEŠNIM
25 jul 10:29 am

LISTA APLIKANATA ČIJE SU PRIJAVE NA PONOVNI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA...


O ministarstvu


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (kraće FMRSP) je tijelo državne uprave u Federaciji Bosne i Herecegovine. Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene u zakonu koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti: socijalne politike, rada, mirovinskog i invalidskog osiguranja. Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja se nalazi u sastavu ovog Ministarstva.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad ministarstva su:

“Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave”