Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike

Kabinet ministra

Saznajte više Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike

Kabinet ministra

Ministar Adnan Delić

Ministar Adnan Delić

Sektor za ekonomsko-finansijske
i materijalne poslove
Pogledajte
Rad, zaštita na radu i zapošljavanje Pogledajte Penzijsko i invalidsko osiguranje Pogledajte Socijalna zaštita
i zaštita porodice i djece
Pogledajte
Sektor za zaštitu
i inkluziju osoba sa invaliditetom,
civilnih žrtava rata
i jedinstveni registar
Pogledajte
Služba za pravne, kadrovske i opće poslove Pogledajte Jedinica za internu reviziju Pogledajte

Novosti

ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH U HITNIM POSTUPKU DONIO ZAKON O UJEDNAČAVANJU PENZIJA PRIPADNICIMA ORUŽANIH SNAGA BIH
27 sep 12:18 pm

Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH (OSBiH) donesen je...

MINISTAR DELIĆ UČESTVOVAO NA IOM-OVOM PANELU O RADNIM MIGRACIJAMA U BIH
26 sep 03:00 pm

Enorman odlazak mladih ljudi, odnosno odliv radne snage iz Bosne i Hercegovine, između ostalog, otvara i pitanje...

O PREDNACRTU ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH
26 sep 08:33 am

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba reformski je zakon koji nije mijenjan od...

MINISTAR DELIĆ S DELEGACIJOM IZ REPUBLIKE AUSTRIJE RAZGOVARAO O AKTUELNIM IZAZOVIMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U FBIH I AUSTRIJI
22 sep 01:53 pm

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se danas s delegacijom iz Republike Austrije koju...

PRIHVAĆENA STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA U FEDERACIJI BIH ZA PERIOD 2023-2030.
21 sep 01:15 pm

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike...

Obavještenja

U TOKU SU JAVNI POZIVI ZA PODRŠKU ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM
15 sep 10:31 am

U Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u toku su dva javna poziva namijenjena...

JAVNI POZIV ZA ODABIR UDRUŽENJA/NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJA ĆE PRUŽATI TEHNIČKU PODRŠKU PRI IZRADI, ŠTAMPANJU I PROMOCIJI STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSI U FEDERACIJI BIH 2022-2027
1 sep 02:15 pm

JAVNI POZIV ZA ODABIR UDRUŽENJA/NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJA ĆE PRUŽATI TEHNIČKU PODRŠKU PRI IZRADI, ŠTAMPANJU I PROMOCIJI STRATEGIJE...

JAVNI POZIV ZA REGISTRACIJU FEDERALNIH ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM I ORGANIZACIJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA
30 aug 12:47 pm

JAVNI POZIV ZA REGISTRACIJU FEDERALNIH ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM I ORGANIZACIJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

LISTA APLIKANATA ČIJE SU PRIJAVE NA PONOVNI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FEDERACIJE BIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2023. GODINU OCIJENJENE USPJEŠNIM
25 jul 10:39 am

LISTA APLIKANATA ČIJE SU PRIJAVE NA PONOVNI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA...

LISTA APLIKANATA ČIJE SU PRIJAVE NA PONOVNI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FEDERACIJE BIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2023. GODINU OCIJENJENE NEUSPJEŠNIM
25 jul 10:29 am

LISTA APLIKANATA ČIJE SU PRIJAVE NA PONOVNI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA...


O ministarstvu


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (kraće FMRSP) je tijelo državne uprave u Federaciji Bosne i Herecegovine. Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene u zakonu koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti: socijalne politike, rada, mirovinskog i invalidskog osiguranja. Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja se nalazi u sastavu ovog Ministarstva.

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad ministarstva su:

“Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave”