Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVIJEST O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE – JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI 2021. GODINA

  • On 22 Aprila, 2021

Obavještavamo zainteresirane subjekte da se u Bodovnoj shemi, koja je 16. travnja 2021. godine postavljena na web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u okviru Javnog poziva za raspodjelu sredstava iz Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – Provedba Zakona o zaštiti od nasilja, potkrala tehnička greška. Naime, u okviru posebnog kriterija 1. koji se odnosi na broj žrtava nasilja smještenih u sigurnu kuću na način definiran člankom 33. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji umjesto “tijekom 2019. godine” treba stajati “tijekom 2020. godine”. U ostalom dijelu predmetna Bodovna shema ostaje nepromijenjena. Korigirana Bodovna shema nalazi se u prilogu ove Obavijesti.

BODOVNA SHEMA ZA 2021. GODINU

0 Komentari