Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

NAKON 30 GODINA PARLAMENT FEDERACIJE BIH USVOJIO NOVI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

  • On 1 Oktobra, 2020

Danas je na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen Prijedlog Zakona o zaštiti na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine, te će isti stupiti na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

O potrebi donošenja novog Zakona o zaštiti na radu najbolje govori činjenica da je važeći Zakon, donesen prije 30 godina, a da su podzakonski propisi iz ove oblasti još i stariji. Naime, važeći Zakon o zaštiti na radu donesen je 90-ih prošlog vijeka, te je isti u sklopu reforme radnog zakonodavstva, bilo neophodno osavremeniti i uskladiti sa nastalim promjenama. Istim je bilo neophodno osigurati sistem pravila čijom primjenom se, prije svega, postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebna zaštita žena u vezi sa materinstvom, mladih, invalida i profesionalno oboljelih osoba, od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštita radne okoline.

Pitanje zaštite na radu danas je posebno aktuelno zbog novonastale situacije usljed pojave pandemije izazvane širenjem koronavirusa. Upravo su radna mjesta i radna okolina detektovani kao izvori zaraze, zbog čega je od izuzetne važnosti da se primjenom načela prevencije, uz procjenu rizika na svakom radnom mjestu utvrde i primjene odgovarajuće mjere zaštite na radu koje će rezultirati sprječavanjem zaraze koronavirusa na radnom mjestu, te je za ovu oblast od izuzetnog značaja donošenje novog Zakona o zaštiti na radu.

“Poznato je da je još 2016. godine donesen novi Zakon o radu, a 2018.-te usvojene su i izmjene i dopune Zakona. Današnje usvajanje Zakona o zaštiti na radu predstavlja nastavak reforme radnog zakonodavstva. Radi se o jednom jako složenom i bitnom Zakonu koji će unaprijediti stanje u oblasti zaštite na radu te uskladiti isto sa međunarodnim standardima i propisima iz navedene oblasti. Također, u narednom vremenskom period, možda već i na narednoj sjednici Doma naroda očekujemo da će se naći i Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova, a čime će se zaokružiti značajan segment reforme radnog zakonodavstva.” – kazao je Vesko Drljača.

Također, bitno istači je da će se Zakonom osnovati Vijeće za zaštitu na radu koje će u praksi predstavljati tijelo koje će pratiti implementaciju Zakona, te eventualno inicirati izmjene navedenog Zakona. Vijeće će sačinjavati predstavnici vlade, sindikata, poslodavaca te stručnjaka iz navedene oblasti. U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog Zakona, poslodavci su dužni donjeti podzakonske akte u skladu sa Zakonom.

0 Komentari