Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DELIĆ SA PREDSTAVNICIMA UNFPA DOGOVORIO PRVE KORAKE ZA IZRADU STRATEGIJE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA FBIH KAO KLJUČNOG DOKUMENTA ZA KREIRANJE POPULACIONIH POLITIKA I MJERA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

  • On 29 Maja, 2023

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić sastao se danas s predstavnicima Populacijskog fonda UN-a u BiH s kojima je razgovarao o pripremi i izradi Strategije demografskog razvoja Federacije BiH.

Populacijska slika u BiH opterećena je nizom negativnih trendova među kojima se posebno ističu nizak prirodni priraštaj, odlazak mladih i sve veći udio starog stanovništva,
što sve zajedno čini demografsku strukturu Federacije izazovom kojem se mora pristupiti s punom pažnjom

Ministar Delić izrazio je predstavnicima UNPFA jasno opredjeljenje da se sa izradom Strategije demografskog razvoja krene odmah jer, kako je istakao, ona je preduslov za kreiranje svih drugih mjera i programa, kako u oblasti rada, tako i u oblasti socijalne politike.

“Kako s obje strane postoje i volja i opredjeljenje da se krene u izradu Strategije sasvim je očekivano što smo već na našem prvom sastanku dogovorili prve korake u realizaciji ovog projekta i već danas krenuli s njihovom pripremom. S naše strane, mi ćemo tokom narednih desetak dana pripremiti sve potrebno za imenovanje Radne grupe koja će biti nosilac ovog projekata, te zajedno sa našim partnerima iz Populacijskog fonda pripremiti sve neophodno za početak izrade ove Strategije”, najavio je ministar Delić.

Izradi Strategije pristupit će se krajnje stručno i sveobuhvatno u smislu da će Radnu grupu činiti stručnjaci iz akademske zajednice s područja Federacije, te stručnjaci iz nadležnih federalnih i kantonalnih ministarstava kojima je prvi zadatak pripremiti metodologiju i mapu puta za izradu ove jedne od najbitnijih strategija koje će se tokom narednih godinu dana raditi u Federaciji.

“Ovo je za nas vrlo važno, želimo pomoći i sretni smo što u ministru imamo ozbiljnog sagovornika i partnera koji također razumije važnost kvalitetnih populacijskih politika. Strategija demografskog razvoja je ključ i ona će nam pokazati put do ostvarenja ciljeva povećanja ljudskog kapitala, uključivanju žena na tržište rada, rješavanju pitanja mladih i budućnosti penzionog fonda. To su ozbiljna pitanja koja traže ozbiljne korake za njihovo rješavanje”, kazao je između ostalog UNFPA predstavnik za BiH, regionalni direktor za Srbiju, Makedoniju i Kosovo John Kennedy Masoti.

Osim o Strategiji, na sastanku su započeti i ozbiljni razgovori o saradnji u obasti održivog finansiranja sigurnih kuća u Federaciji, programu zapošljavanja, odnosno uključivanja žena na tržište rada, posebno onih iz kategorije teže zapošljivih, politikama orjentisanim na porodicu, projektu za civilne žrtve rata, odnosno žrtve seksualnog nasilja, posebnoj podršci osobama sa invaliditetom, kao i podršci centrima za zdravo starenje.

U svim navedenim oblastima obje strane iskazale su volju i interesovanje za dublju i dugoročnu saradnju na realizaciji zajedničkih projekata, a u saradnji sa drugim domaćim i međunarodnim organizacijama, saopćeno je danas iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

0 Komentari