Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PORUKA KONFERENCIJE U SARAJEVU: PORODICA JE PRAVO SVAKOG DJETETA

  • Datum: 29 Maja, 2019

Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike za oblast socijalne zaštite i zaštite porodice i djece Miroslav Jurešić  prisustvovao je  završnoj konferenciji programa “Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica” u Sarajevu.

Jurešić je istakao da je projekat izuzetno pomogao i pridonio radu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u oblasti donošenja Strategije deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite, te razvijanju potpuno drugačijeg modela rada centara za socijalni rad i drugih institucija.

– Iako je, kada se govori o socijalnim uslugama, fokus uvijek na oblasti udomiteljstva, svjesni smo da to nije jedina alternativa i da je još jako puno toga što bi moglo biti urađeno. U planu ovog ministarstva je da se u tekućoj godini pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o socijalnim uslugama – rekao je Jurešić.

Također je naveo da je kroz provedbu programa naglasak stavljen je na zaštitu prava djece koja su u riziku od razdvajanja od porodica, djece bez roditeljskog staranja i djece s poteškoćama u razvoju, te  na potrebu da i ova djeca uživaju ista prava kao i sva druga u BiH.

Program “Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica”, koji je finansirala Evropska unija sa 1,3 miliona eura, u periodu 2016.-2018. godina implementiran je u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku i Federalnim ministarstvom zdravstva, s osnovnim ciljem da promovira pravo svakog djeteta na život u porodici.

Učesnici završne konferencije, čiji je cilj predstavljanje ključnih nalaza i zaključaka evaluacije programa,  poslali su zajedničku poruku da porodica nije privilegija, već pravo svakog djeteta, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

0 Komentari