Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROGRAMA STRUČNE PODRŠKE IZ OBLASTI BORBE PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

  • Datum: 14 Juna, 2021

U okviru implementacije Sporazuma o saradnji na provedbi Projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”, broj: 05-31/10-590/20 od 28. svibnja 2021. godine, potpisanog između Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH – Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, federalni ministar rada i socijalne politike objavljuje Javni poziv za dostavljanje programa stručne podrške iz oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Integralni tekst predmetnog Javnog poziva s pratećim Prijavnim obrascem može se preuzeti na niže navedenim linkovima.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROGRAMA STRUČNE PODRŠKE IZ OBLASTI BORBE PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

PRIJAVNI OBRAZAC – JAVNI POZIV BORBA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

0 Komentari