Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PITANJE: MIŠLJENJE VEZANO ZA ISPLATU MINULOG RADA I EVIDENCIJU POSEBNOG STAŽA ZA RADNIKE KOJIMA JE ISPLAĆIVAN MINULI RAD ZA VRIJEME KOJE SU PROVELI U ARMIJI BiH U PERIODU OD 18.09.1991.GODINE do 23.12.1995.GODINE ,A ISTI SU DOSTAVILI PISMENU IZJAVU DA NEĆE DA IM SE POSEBAN STAŽ URAČUNA U PENZIJSKI STAŽ?

  • On 24 Juna, 2020

Odgovor: Sa aspekta nadležnosti ovog Ministarstva, odnosno Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju upoznajemo da je članom 37. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“,br.13/18),propisano da poseban staž iz člana 36. ovog zakona ne čini staž osiguranja,bez obzira na to da li je unesen u matičnu evidenciju nosioca osiguranja. Period proveden u odbrani BiH može se izuzetno računati kao staž osiguranja samo ako zaposlenik želi, odnosno ako je dao pismenu saglasnost poslodavcu. Dakle, poslodavac u ovom slučaju može od zaposlenika zatražiti pismenu saglasnost za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ukoliko, zaposlenik da pismenu saglasnot da mu se poseban staž u penzijski staž uračuna u dvostrukom trajanju nema obavezu, uplate doprinosa. Međutim, ukoliko zaposlenik da pismenu saglasnot da mu se poseban staž uračuna u jednostrukom trajanju kao staž osiguranja, te ukoliko postoji volja poslodavca da za isti uplati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, pod uslovom da nije bilo odjave sa osiguranja, te da je staž „ostvaren“ kod tog poslodavca, poseban staž će se uračunati u staž osiguranja tj.nastaje obaveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. S tim u vezi, upoznajemo da je ovakvo normativno stanje posljedica normi usvojenih u novom Zakonu o PIO/MIO, pri čemu se pitanja vezana za dalje korištenje posebnog staža uključujući i pitanje eventualnog povećanja plaće po osnovu posebnog staža, mora urediti na nivou poslodavca. Mišljenja smo da poslodavac ima pravo da „umanji“ plaću zaposlenika po osnovu minulog rada u slučajevima kada isti da pismenu izjavu da ubuduće ne želi koristiti poseban staž, a što treba ureditii poslodavac kroz interne akte.

0 Komentari