Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PITANJE: Da li su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju u FBiH predviđene olakšavajuće okolnosti za ostvarivanje prava na invalidsku penziju?

  • On 27 Jula, 2020

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH”, broj: 3/18), jasno su propisani uvjeti i način ostvarivanja prava na invalidsku penziju, i isti se primjenjuju na sve osiguranike. Znači ne postoje olakšavajuće okolnosti za ostvarivanje ovog prava.

Pravo na invalidsku penziju se ostvaruje podnošenjem zahtjeva Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Federalni zavod će na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja donijeti rješenje o eventualnom priznavanju prava na invalidsku penziju, naravno ukoliko Institut kod osiguranika utvrdi postojanje I kategorije invalidnosti, tj. potpuni gubitak radne sposobnosti.

0 Komentari