Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Pitanje: Da li možete da mi date mišljenje vezano za radni staža u ratnom periodu 1992.-1995.godina?

  • On 18 Juna, 2020

Odgovor: Sa aspekta nadležnosti ovog ministarstva, odnosno Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju članom 37.Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“,13/18), propisano je da poseban staž iz člana 36. ovog zakona, ne čini staž osiguranja, bez obzira na to da li je unesen u matičnu evidenciju nosioca osiguranja. Period proveden u odbrani BiH može se izuzetno izračunati kao staž osiguranja ako zaposlenik želi, odnosno ako je dao pismenu saglasnost poslodavcu. Dakle, poslodavac u ovom slučaju može od zaposlenika zatražiti pisemnu saglasnot za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ukoliko zaposlenik da pisemnu saglasnost da mu se poseban staž u penzijski staž uračuna u dvostrukom trajanju nema obaveze uplate doprinosa. Međutim, ukoliko zaposlenik da pismenu saglasnost da mu se poseban stažuračuna u jednostrukom trajanju kao staž osiguranja, te ukoliko postoji volja poslodavca da za isti uplati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, pod uslovom da nije bilo odjave sa osiguranja, te da je staž „ostvaren“ kod tog poslodavca, posebnan staž će se uračunati u staž osiguranja, tj.nastaje obaveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pojedini poslodavci vrše uplatu tog perioda u slučajevima kada se radi o zaposleniku njihove firme koji je mobilisan u periodu 1992-1995, bez navedene  saglasnosti, ali se u tom slučaju izlažu riziku sudskog spora.

0 Komentari