Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

DA LI ĆE I KADA ĆE BITI RASPISAN JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IZBOR FIZIČKIH I PRAVNIH LICA OVLAŠTENIH ZA POSREDOVANJE IZMEĐU BRAČNIH PRATNERA PRIJE POKRETANJA POSTUPKA ZA RAZVOD BRAKA?

  • Datum: 21 Marta, 2023

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor fizičkih i pravnih lica ovlaštenih za posredovanje između bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka koji je bio objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 25/06 i “Dnevnom listu” Mostar od 18.05.2006. godine, zatvoren je odlukom federalnog ministra rada i socijalne politike broj: 02-34/2-2833/15 od 15.05.2017. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 38/17).

U vezi sa navedenim ističemo da trenutno nije moguće podnošenje prijava za izbor lica ovlaštenih za posredovanje te da se trenutno ne razmatra ponovno objavljivanje javnog poziva za podnošenje prijava za izbor fizičkih u pravnih lica ovlaštenih za posredovanje.

0 Komentari